Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa Antti Blom, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa Antti Blom, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus."— Esityksen transkriptio:

1 Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa Antti Blom, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

2 MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Tietoa Liikkuva koulu – ohjelman toteutuksesta Esimerkkejä yhteistyöstä kunnissa case kouluterveydenhuolto ja järjestötoiminta http://www.liikkuvakoulu.fi/x-breikki

3 Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä – vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

4 Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: ”Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään. Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.” Mikä tahansa koulu voi ryhtyä liikkuvaksi kouluksi: www.liikkuvakoulu.fi/lahdemukaanwww.liikkuvakoulu.fi/lahdemukaan Ohjelman toteutuksessa mukana laaja verkosto lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työskenteleviä tahoja Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Antti Blom

5 1525 * peruskoulua 240 kunnasta on rekisteröitynyt 28.4.2016 mennessä Rekisteröityneet koulut / kaikki kunnan koulut (%) * ) lisäksi on rekisteröitynyt yksi ulkomailla sijaitseva peruskoulu sekä yhdeksän toisen asteen oppilaitosta

6 Rekisteröityneet ja koulun nykytilan arvioinnin täyttäneet koulut maakunnittain 14.3.2016 (taulukko lkm, kartta %) 71-100 61-70 51-60 41-50 11-40 0-10 Maakunta Koulujen lkm Rekisteröityneet koulut Täyttäneet koulun nykytilan arvioinnin Ahvenanmaa2320 Etelä-Karjala604236 Etelä-Pohjanmaa148448 Etelä-Savo885526 Kainuu393014 Kanta-Häme915920 Keski-Pohjanmaa58282 Keski-Suomi1267425 Kymenlaakso886238 Lappi1086011 Pirkanmaa19111123 Pohjanmaa1384820 Pohjois-Karjala785424 Pohjois- Pohjanmaa21413757 Pohjois-Savo1157331 Päijät-Häme75377 Satakunta122467 Uusimaa53331045 Varsinais-Suomi21110819

7 Liikkuvan koulun eteneminen: Rekisteröityneet kunnat ja koulut Antti Blom Tilanne 14.12.2015 Tilanne 14.3.2016Tilanne 9.5.2016 Rekisteröityneiden Liikkuvien koulujen määrä 12121392 1532 Suhteellinen osuus 46 %55 % 61 % Oppilaita Liikkuvissa kouluissa yhteensä 318 037358 121 388 016 suhteellinen osuus 59 %67 % 73 % Kuntien määrä 217235 241 suhteellinen osuus 68 %74 % 77 % Liikkuvien alakoulujen määrä 801934 1025 suhteellinen osuus 45 %55 % 60 % Liikkuvien yläkoulujen määrä 145164 185 suhteellinen osuus 48 %58 % 66 %

8 Nykytilan arvioinnin osa-alueiden keskiarvot

9 Monitasoisesta, monialaisesta yhteistyöstä ja sen koordinoinnista

10 Keskushallinto: OKM, OPH, STM + eduskunta + valtioneuvosto + keskusjärjestöt KUNTATASO ALUETASO VALTAKUNNAN TASO Valtakunnallinen OPS KOULUTASO Koulukohtainen OPS Koulun työsuunnitelma AVI:t + yliopistot + muut oppilaitokset +järjestöt Kunta- kohtainen OPS Liikkuva koulu ”sateenvarjona” OPPILASTASO oppilaiden rooli ja osallisuus koulun tilat, piha ja lähi- ympäristö aktiivisemmat oppitunnit henkilökunta mukaan koulumatkat oppilaat liikkeelle kerhot, aamu- ja iltapäivä- toiminta Yhteistyö: vanhemmat, kouluterveys, paikalliset toimijat organisoi- tuminen, suunnittelu

11 Parasta Liikkuvassa koulussa on… koko porukalla yhteinen tavoite aktivoittaa oppilaita ja henkilökuntaa koulussa ja vapaa- aikana > yhteisöllisyys yhteistyöverkosto ja toiminnan aikana syntyneet paikalliset ja valtakunnalliset kontaktit. Yhdessä tekeminen. Kommentit poimittu Liikkuva koulu –sidosryhmäkyselystä keväältä 2014 Parasta Liikkuvassa koulussa on… koko porukalla yhteinen tavoite aktivoittaa oppilaita ja henkilökuntaa koulussa ja vapaa- aikana > yhteisöllisyys yhteistyöverkosto ja toiminnan aikana syntyneet paikalliset ja valtakunnalliset kontaktit. Yhdessä tekeminen. Kommentit poimittu Liikkuva koulu –sidosryhmäkyselystä keväältä 2014

12 Yhteistyökumppanit: hallinto Liikuntatoimi Joko kokonaisvastuu tai kumppani Jos kumppani:  Liikuntatoimen avustus ja resursointi  Esim. starttipaketti ja avustus liikuntaseurayhteistyöhön Tekninen toimi / tilakeskusliikelaitos / tilapalvelut Avustus ja/tai osaaminen koulupihojen ja -ympäristö- jen kehittämiseen Sosiaali- ja terveystoimi Kouluterveydenhoitajat (ks. seuraava dia) Hyvinvointityöryhmä (kuntien hyvinvointikertomukset) Nuorisopalvelut Koulunuorisotyöntekijät kouluilla, välkkärit Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen liikunnan lisäämisen hankkeet – Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien välillä 8.4.2015

13 Kouluterveydenhuolto yhteistyökumppanina Liikkuva koulu -yhteistyö on osa kaupungin strategiaohjelman edellyttämää Lihavuuden ehkäisyn, vähentämisen ja hoidon toimenpideohjelmaa  Maksuttomat liikunta- ja painonhallintaryhmät alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen, yhteistyössä kouluterveydenhuollon, kaupungin fysioterapeuttien, ravitsemusterapeuttien, koulujen ja liikuntaviraston kanssa. Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa Kouluterveydenhuollossa terveystarkastuksen yhteydessä kartoitetaan lapsen liikuntatottumuksia Kouluterveydenhoitaja tiedottaa välkkäri- ja kerhotoiminnasta Kouluterveydenhuollossa on käytössä Sydänliiton Neuvokas perhe -toimintamalli Terveydenhoitajille koulutusta mm. Liikkumaan! ja Innostun liikkumaan -hankkeista Yhteistyö Move-seurantajärjestelmän osalta 8.4.2015

14 Kouluterveydenhuolto osana Liikkuvaa koulua http://youtu.be/yAMLaQAYkCk

15

16 Tunnistetaan haasteet ja liikkumisen tuen tarpeet Hyödynnä olemassa olevia työvälineitä ja menetelmiä, esim. Neuvokas perhe Tarjonnan kartoittaminen Esim. aktiivisuus koulupäivän aikana, koulun kerhotoiminta, kunnan ja kolmannen sektorin tarjonta sekä muu mahdollinen tuki. Yhteistyön aloittaminen Sopikaa eri toimijoiden roolit ja vastuut. Monialaisen yhteistyön kautta tarpeisiin vastaaminen esim. koti, kouluterveydenhuolto, koulutoimijat, kuntatoimijat, kolmas sektori. Kuva: Vantaan kaupunki

17 VAASAN KOORDINAATIOMALLI – SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JOHTOTASO OHJAUS TOIMINTATASO Opetustoimi Liikuntatoimi Terveystoimi OPETTAJATOPPILAATAP/IP KOULUN MUU HENKILÖKUNTA LIIKUNNAN- OHJAAJAT TERVEYDEN- HOITAJAT URHEILUSEURAT MUUT TOIMIJAT JA TUKIRYHMÄT OHJAUS Liikkuva koulu –tiimit Rehtorit Liikuntapalv. LK-koordinaattori Suomenkielisen perusopetuksen LK-koordinaattori

18

19

20 Yhteistyön mahdollisuuksia? Muutamia ajankohtaisia ja laajasti toteutuneita yhteistyön tekemisen paikkoja Yhteistyö hyvinvointikertomusten laadinnassa/ohjauksessa Yhteistyö Lihavuusohjelman ja Liikkuva koulu –ohjelman edistämisen suhteen Yhteistyö Move-järjestelmän toteutuksessa osana laajoja terveystarkastuksia

21 Valmistelutyöryhmän esityksistä toimenpiteiksi Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseksi kaikkiin kouluihin Esityksillä erilaisia vaikutuksia – Välittömästi koulujen toimintaan vaikuttavat toimenpiteet o Esimerkiksi tiedon ja kokemusten jakaminen – Toimenpiteet, jotka siirtyvät pidemmällä aikavälillä tai epäsuorasti koulujen toiminnaksi o Esimerkiksi keskushallinnon tai hallinnonalojen välinen vuoropuhelu – Kuntien vastuulla olevat toimenpiteet o Opettajan päivittäiseen työhön liittyvät ratkaisut ja kuntakohtaiset toimenpiteet – Keskusvirastojen vastuulla olevat toimenpiteet o Esimerkiksi parempi tietojen siirto ja avustushaut

22 Hyvien käytäntöjen levittäminen

23 Tervetuloa Matkalle Liikkuvaksi kouluksi! KIITOS! http://www.liikkuvakoulu.fi


Lataa ppt "Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa Antti Blom, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google