Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOULUTERVEYSKYSELY 2013 KOULUTERVEYSKYSELYN HISTORIAA: - Thl:n toteuttama valtakunnallinen kysely nuorille. - Tehty vuodesta 2000 lähtien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOULUTERVEYSKYSELY 2013 KOULUTERVEYSKYSELYN HISTORIAA: - Thl:n toteuttama valtakunnallinen kysely nuorille. - Tehty vuodesta 2000 lähtien."— Esityksen transkriptio:

1 www.ylasavonsote.fi KOULUTERVEYSKYSELY 2013 KOULUTERVEYSKYSELYN HISTORIAA: - Thl:n toteuttama valtakunnallinen kysely nuorille. - Tehty vuodesta 2000 lähtien joka toinen vuosi 8.-9.-luokkalaisille ja lukion 1.-2.-luokkalaisille. Edellinen kysely 2010. 2013 tehtiin samanaikaisesti koko maassa. - Tehdään lähes samaan aikaan keväisin, samalla menetelmällä. - Ylä-Savon SOTE ja kaupunki jakavat kustannukset. - Vuodesta 2008 lähtien myös ammatilliset oppilaitokset ovat olleet mukana omakustanteisina. - Kyselyssä kerätään tietoa nuorten elin- ja kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista, terveysosaamisesta sekä oppilashuollosta. - Näin saadaan hyvää, vertailukelpoista tietoa kahden vuoden välein. - Tuloksia verrataan aikaisempiin vuosiin, sekä maakuntiin ja koko aineistoon.

2 www.ylasavonsote.fi TERVEYDEN EDISTÄMINEN TÄNÄÄN: - - - Terveyden edistäminen ja lasten ja nuorten hyvinvointi ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä useissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja suosituksissa. Esimerkiksi terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa ja kaste-ohjelmassa. - Iisalmessa on tehty terveyden edistämisen strategia yhdessä eri hallintokuntien kanssa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma koko Ylä-Savon SOTEn alueelle. Suunnitelmien tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja kouluterveyskysely on siihen hyvä tietoperusta. - Ennaltaehkäisy on järkevintä terveyden edistämistä. Se on aina parempi vaihtoehto kuin korjaava hoito. Se on inhimillisempää, tehokkaampaa ja myös halvempaa. - Yhdessä vanhempien kanssa koulu on yksi keskeisistä terveyden edistäjistä. Lapset ovat ison ajan koulussa juuri silloin kun kehitys ja kasvu on voimakasta ja jolloin omaksutaan tapoja ja asenteita. On tärkeää, että kannustamme heitä kaikki yhdessä huolehtimaan omasta terveydestään sekä kohtelemaan toisia ihmisiä hyvin. - Tähän ohjaavat myös perusopetuslaki ja kouluterveydenhuollon säädökset ja suositukset.

3 www.ylasavonsote.fi JUHANI AHON KOULUN OSALTA NOUSEE ESILLE ETENKIN SEURAAVAT ASIAT: ILONAIHEITA OVAT: - - - Koulun fyysiset olosuhteet ovat parantuneet selvästi. - - - Kokee tulevansa kuulluksi koulussa aikaisempaa paremmin. - - - Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi. - - - Koulun työilmapiiri on parantunut. - - - Lintsaaminen vähentyi = 8 % (2010 10 %). - - - Helpompi päästä koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaanotolle. - Humalajuominen vähentyi = 9 % (2010 13 %). - - - Päivittäinen tupakointi vähentyi = 10 % (2010 13 %). - - - Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän = 12 % (2010 18 %). - - - Läheiset ystävyyssuhteet yleistyivät. - - - Vanhempien tupakointi vähentyi. - - - Vanhemmat tietävät paremmin viikonloppuiltojen viettopaikan.

4 www.ylasavonsote.fi HUOLENAIHEITA OVAT: - 37 % ei syö koululounasta päivittäin. (2010 33 %). - 20 % ruutuaikaa yli neljä tuntia. (2010 12 %) Huom. Viestinnän muuttuminen. - Liikunnan harrastaminen vähentyi = 28 % korkeintaan 1 tunti/viikko (2010 24%). - Niska- ja hartiakivut lisääntyivät = 36 % oireilee viikoittain (2010 31%). - Ylipaino lisääntyi = 19 % (2010 18 %, 2004 13%). - Koulu-uupumus lisääntyi = 11 % (2010 7 %). - Vaikeuksia opiskelussa = 32 % (2010 30 %). - Koulukiusaamista esiintyy edelleen= 8 % (2010 9 %). - Useiden oireiden kokeminen päivittäin lisääntyi = 20 % (2010 13%). - 27 % nukkuu arkisin alle 8 tuntia. - Pojista 56% harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä. - Tytöistä on kokenut seksuaalista väkivaltaa 17 % ja seksuaalista häirintää 61 %.

5 www.ylasavonsote.fi KOULUTERVEYSKYSELYN ETENEMINEN JUHANI AHON KOULUSSA. - Kaikki opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö ovat saaneet kouluterveyskyselyn tulokset. - Oph-työryhmä on käsitellyt tuloksia ja esittänyt oman suunnitelman tulosten hyödyntämiseksi. - Tulokset esitellään myös koulun johtokunnalle ja vanhempainyhdistykselle. - Terveystiedon tunneilla opettaja esittelee ja keskustelee tuloksista oppilaiden kanssa. Tuloksiin voi peilata myös silloin, kun ko. asia liittyy tunnin aiheeseen, esim. seksuaaliterveys. Myös muilla tunneilla pyritään hyödyntämään kouluterveyskyselyyn liittyviä aiheita koulutehtävissä esim. ryhmätöissä. - Oppilaskunnan vastaavat opettajat tarkastelevat tuloksia yhdessä oppilaskunnan edustajien kanssa pohtien mahdollisia syitä ja parannusehdotuksia keskittyen etenkin koulun työilmapiiriin ja kiusaamiseen liittyviin huolenaiheisiin. Esim. miten voisimme yhdessä ehkäistä koulukiusaamista. - Tukioppilastoimintaa pyritään kehittämään esim. siten että tukioppilaiden rooli omassa luokassa olisi ryhmäytymistä tukeva. - Tulokset löytyvät jatkossa myös koulun kotisivuilta. Halutessanne voitte keskustella kyselystä ja sen tuloksista lisää koulun henkilökunnan kanssa.


Lataa ppt "KOULUTERVEYSKYSELY 2013 KOULUTERVEYSKYSELYN HISTORIAA: - Thl:n toteuttama valtakunnallinen kysely nuorille. - Tehty vuodesta 2000 lähtien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google