Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM

2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004

3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Alkoholin kulutus Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden 100%:na alkoholina vuosina 1990-2006 * arvio

4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Huumeiden käyttö väestössä

5 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Päihde-ehtoinen asiointi 2003 A1 2/03/tao/paht

6 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Päihde-ehtoinen asíointi laskentavuorokautena vuosina 1987, 1991, 1995, 1999 ja 2003. A1 2/03/tao/paht

7 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Päihde-ehtoinen asiointi erityispalveluissa laskentavuorokautena 1987, 1991, 1995, 1999 ja 2003. A1 2/03/tao/paht

8 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Palvelujärjestelmän haasteet Päihdehuoltolaki 1986 haastaa edelleen Peruspalveluiden rooli Terveyden huollon rooli Palvelujen saatavuus Päihteiden käytön muutokset Alkoholin käytön kasvu Huumeiden käytön kasvu Valtakunnalliset ohjelmat Palvelurakenneuudistus

9 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto PARAS-hankkeen tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa PALVELUJEN TASA-ARVOINEN TURVAAMINEN KOKO MAASSA:  perustasolla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään nykyistä suuremmalla väestöpohjalla  aluetasolla sosiaalihuollon erityispalvelut ja erikoissairaanhoito järjestetään yhteisessä kuntayhtymässä  hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen turvataan uusissa rakenteissa

10 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Perusta = hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kivijalka = sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut Sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon erityispalvelut

11 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Tavoitteisiin voidaan päästä  vahvistamalla sekä kuntarakennetta että  kehittämällä palvelurakennetta  toimintatapoja uudistamalla  rahoituspohjaa vahvistamalla

12 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto 5 § Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen asiakas/potilaslähtöisyys tärkein; palvelujen joustava käyttö, lähipalveluiden turvaaminen; tätä myös hallinnollisten rakenteiden uudistamisen tuettava ehjät hyvin johdetut palvelukokonaisuudet sekä sosiaali- että terveydenhuollossa ja niiden välinen yhteistyö turvattu perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi tasavertaiset kumppanit sosiaali- ja terveystoimen yhteys kunnan muihin sektoreihin (opetus, liikenne, kaavoitus, nuoriso jne.)

13 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Peruspalveluissakin tarvitaan suurempaa väestöpohjaa työnjako ja osaamien henkilöstön rekrytointi kustannusten ja palvelun satunnaisvaihteluiden hallinta tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen tehokkaampi käyttöönotto

14 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto 6 § Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut sairaanhoitopiirijako pohjana: sosiaali- ja terveydenhuolto tasavertaisina, nykyisistä aluejaoista voidaan poiketa, kunnat suunnittelevat, millä pohjalla kuntayhtymät muodostavat uutta: sosiaalihuollon erityispalveluista huolehtiminen kehitysvammahuollossa erityishuoltopiirit eivät jatkossa enää pakkokuntayhtymiä – voivat jatkaa vapaaehtoisina kuntayhtyminä sekä sosiaalipalveluissa että sairaanhoidossa tarvitaan myös erityisvastuualueittain/kuntayhtymää laajemmalla väestöpohjalla ja valtakunnallisesti keskitettäviä palveluja ja työnjakoa

15 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tehokas keino terveyserojen kaventamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä - edistää parhaiten myös kaikkien kuntalaisten hyvinvointia lisäksi keskeinen keino palvelutarpeen ja kustannusten kasvun hallinnassa edellyttää toimivaa ja hyvin johdettua kuntakokonaisuutta sekä tiivistä yhteistyösuhdetta kunnan muihin hallintokuntiin sekä muihin viranomais- ja yhteistyötahoihin säädetty myös kuntayhtymän erityiseksi tehtäväksi

16 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Uudet rakenteet Palvelujen järjestämisvastuu säilyy kunnilla Yhteistoiminta-alueet, 20 000- (500 000?) sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut osittain sosiaalihuollon erityispalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet kuntayhtymät jokaisen kunnan kuuluttava erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja sosiaalihuollon erityispalvelut valtakunnallista väestöpohjaa vaativat erityispalvelut yhteistyönä/ työnjaolla/yhteisillä toimintayksiköillä

17 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Ohjaus Uudisteilla oleva TATO/Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma tukemaan Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista Tarkentaa ja tukee hallitusohjelman toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon osalta; yhteen sovitetaan peruspalveluohjelman kanssa Myös kehittämishankejärjestelmä tarkoitus uudistaa; rahoitusta ohjataan suuriin hankekokonaisuuksiin

18 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto

19 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto

20 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden yhteistyö Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä HAKIJAN OPAS Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehitt ä mishankkeillevuosina 2005 - 2007


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google