Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa AMK-kirjastopäivät, Jyväskylä 14.6.2016 Jaana Latvanen, informaatikko / projektikoordinaattori Seinäjoen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa AMK-kirjastopäivät, Jyväskylä 14.6.2016 Jaana Latvanen, informaatikko / projektikoordinaattori Seinäjoen."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa AMK-kirjastopäivät, Jyväskylä 14.6.2016 Jaana Latvanen, informaatikko / projektikoordinaattori Seinäjoen ammattikorkeakoulu

2 Miksi avoimuutta? Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi, edistää meritoitumista Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia ja verkostoitumista Lisää tutkimuksen / TKI-toiminnan näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja hallittavuutta Päällekkäinen työ vähenee -> tutkimus tehostuu Mahdollistaa toistettavuuden -> laatu ja luotettavuus paranee Edistää yritysten innovaatioita Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa Lisää globaalia tasavertaisuutta OKM: Vuonna 2017 Suomi on avoimuuden mallimaa Julkisella rahoituksella tuotetun tiedon tulee olla kaikkien vapaasti saatavissa

3 Tutkimuksen hyödyntäminen Tutkimustuotosten tuottaminen Tutkimuksen valmistelu Tutkimuksen toteutus Julkaisu ja levittäminen Tulosten arvottaminen PAS Kansallisia ATT-palveluja – tukea tutkimusprosessin eri vaiheisiin Tietoarkistot tukevat koko prosessia Julkaisu-arkistot Esim. Theseus Lähde: Raaska, Tuija. TUHA – tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto. Esitelmä AAPA-verkoston kesäseminaarissa Seinäjoella 6.6.2016.

4 Avoin tiede ja tutkimus -hanke. 2015. Avoin tiede ja tutkimus Suomessa: toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2015. http://bit.ly/25OU55chttp://bit.ly/25OU55c

5 Avoin TKI-toiminta amkeissa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä - hanke -koordinoija: SeAMK, projektipäällikkö Seliina Päällysaho -muita toteuttajia: Haaga-Helia, Lapin AMK, SAMK -Kaikki amk:t sitoutuneet ARENEn kautta -toteutusaika: 1.4.2015–31.12.2016 -rahoitus OKM:n Tieto käyttöön -rahoitushausta Tavoite: Ammattikorkeakouluilla on yhtenäiset ATT-linjaukset ja avoimuus on osa arkirutiineja: se näkyy niin opiskelijalla, opettajilla, TKI-henkilöstöllä kuin sidosryhmä- ja yritysyhteistyössäkin.

6 Hankkeen selvitykset ja oppaat Selvitykset AMKien tutkimusympäristöjen kartoitus sekä niiden avoimuuden nykytila Yli 200 tutkimusympäristöä, n. puolet tekniikan aloilla 5 % käytettävissä ilman rajoituksia Yrityskysely – tiedonhankinnan tavat ja tarpeet 70 vastaajaa eri puolilta Suomea Lähes kaikki kokivat tarvitsevansa tutkimustietoa toiminnassaan Henkilökohtaiset kontaktit tärkeitä Tutkimustulokset toivotaan lyhyinä yleistajuisina katsauksina Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta – käytännöt ja avoimuus Oppaat SeAMK, Julkaisijan opas – ohjeita kirjoittajille Valmisteilla: Aineistonhallinnan opas – Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa

7 Ajankohtaista DMP Tuuli – aineistonhallinnan suunnittelun työkalu Avattu pilottikäyttöön 25.5.2016 Tuulissa on valmiina joidenkin rahoittajien (esim. Tekes, Horizon 2020) mallipohjia Tuuliin voidaan tehdä myös organisaatiokohtaisia ohjeita AMKien ATT-hankkeessa käännetään Tuuli suomeksi ja räätälöidään sitä TKI-hankkeisiin paremmin sopivaksi Kotilava – kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan AMKIT-konsortion edustus ohjausryhmässä, ohryn pj. Tiina Eklund, SYN Tavoitteena löytää sellainen rahoitus- ja toimintamalli, joka mahdollistaa kotimaisten tiedelehtien avoimen julkaisemisen niin taloudellisesti kuin teknisestikin

8 Julkaisutoiminta ammattikorkeakouluissa – käytännöt ja avoimuus Kysely ammattikorkeakouluille 12.4. – 13.5.2016 25 vastaajaa

9 Julkaisutoiminnan kyselyn teemat julkaisutoiminnan volyymi, ohjaus ja resursointi ammattikorkeakoulun oma julkaisutoiminta julkaisutoiminnan avoimuus aineistonhallinta tutkimus- ja hankeviestintä avoimen tieteen osaaminen ja koulutus

10 Toimintakulttuuri - strategia

11 Toimintakulttuuri - kouluttautuminen

12 Toimintakulttuuri - osallistuminen

13 Toimintakulttuuri – osaamisen kehittyminen

14 Julkaisutoiminta – politiikat ja ohjeistukset 14 amkia joko suosittelee, kehottaa tai edellyttää avoimuutta julkaisupolitiikassaan 7 amkia on tehnyt rinnakkaistallennuspäätöksen 2 amkia valmistelee sitä ja 4 amkia pitää Arenen OA-lausumaa riittävänä 8 amkia on laatinut julkaisujen rinnakkaistallennusohjeet, 6 valmistelee niitä Rinnakkaistallentamise n organisointitapa on päätetty 12 amkissa

15 Julkaisutoiminta -julkaisusarjat Pääsääntöisesti avoimesti verkossa 13 amkin julkaisusarjojen kaikki teokset ovat Theseuksessa

16 Julkaisutoiminta – avoimuuden esteet

17 Julkaisutoiminnan avoimuuden taso

18 Tutkimusaineistot – politiikat ja ohjeistukset 2 amkilla on datapolitiikka tms. tutkimusaineistojen hallinnan politiikka, 8 valmistelee sitä 1 amk on laatinut ohjeet tutkimus- aineistojen / -datan tallentamisesta ja avaamisesta, 7 valmistelee niitä

19 Tutkimusaineistojen /-datan tallennuspaikat

20 Tutkimusaineistojen /-datan tallentamisen ja jatkokäytön esteet

21 Tutkimusaineistojen /-datan avoimuuden taso

22 Avoimuuden kuva ammattikorkeakouluissa Toimintakulttuuri – vahva tahto kehittää avointa toimintakulttuuria Julkaisutoiminta – jo vakiintuneita ja hyviä toimintatapoja Aineistonhallinta – tietoisuus on heräämässä

23 Tulevaa koulutusta TKI-toiminnan avoimuus - ammattikorkeakoulujen opettajille ja henkilökunnalle tarkoitettu osaajakoulutus 26.8.2016 (järjestäjänä valtakunnallinen ATT-hanke) Avoimuuden hyödyt ja toimintatavat Esimerkki tutkijan avoimesta toimintatavasta Avoin julkaiseminen ja Theseus Tutkimuksen/hankkeen aineistonhallinta ja sen merkitys Avoimuudesta sopiminen Myös ammattikorkeakoulujen ATT-hanke suunnittelee syksyksi työpajaa Teemana: Aineistonhallinta

24 Kiitos! Facebook.com/attammattikorkeakouluissa Twitter.com/att_amkeissa


Lataa ppt "Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa AMK-kirjastopäivät, Jyväskylä 14.6.2016 Jaana Latvanen, informaatikko / projektikoordinaattori Seinäjoen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google