Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käytännön yhteistyötä yli hallinnonalojen Mikael af Hällström, Verohallinto KMR/YSR.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käytännön yhteistyötä yli hallinnonalojen Mikael af Hällström, Verohallinto KMR/YSR."— Esityksen transkriptio:

1 Käytännön yhteistyötä yli hallinnonalojen Mikael af Hällström, Verohallinto KMR/YSR

2 1. Semanttisen yhteentoimivuuden edistäminen - taustahistoriaa

3 ”Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys” JHS175JHS175JHS170JHS170 KäsitemalliKäsitemalliSanastoSanasto Tieto- komponentit Soveltamis-profiilitSoveltamis-profiilit Koodisto-palveluKoodisto-palvelu Aikaisempi näkemys semanttisen yhteentoimvuuden edistämisestä perustui JHS175-sanastotyön ja JHS170-XML-skeemarakenteiden väliseen suoraan yhteyteen. Tämän liian suoraviivaisen ”sanastoista skeemoihin” näkemyksen tilalle on nyt kehitetty uusi menetelmä, joka tuo sanaston ja teknisten tietorakenteiden väliin uusia tärkeitä tietoarkkitehtuurikuvausten piiriin kuuluvia mallinnuselementtejä. SanastoSanasto (XML)- skeema Tekniset rajapinta- kuvaukset (XML, JSON tms.) Tekniset rajapinta- kuvaukset (XML, JSON tms.)

4 SanastoSanasto Tieto- komponentit Sovellus-profiilitSovellus-profiilit Tiedonsiirto- skeemat Koodisto-palveluKoodisto-palvelu Yhteentoimivuusmenetelmä JulkICT Lab Sanastoeditori (THL) Sanastoeditori (THL) Sanasto ja luokitus; julkaisu (FINTO) Sanasto ja luokitus; julkaisu (FINTO) Tietokomponentit (CSC) Koodistopalvelu (OPH; uusi instanssi) Koodistopalvelu (OPH; uusi instanssi) Graafinen käsitemalli (CSC) Graafinen käsitemalli (CSC) Tiedonsiirto- skeemat (CSC) Tiedonsiirto- skeemat (CSC) Soveltamisprofiilit (CSC) julkaisee viittaa rajaa / tarkentaa esittää muodostetaan esittää viittaa muodostetaan

5 2. Yhteentoimivuusmenetelmän soveltaminen: Kilpailuttaminen

6 Tilaaja on laatimassa [IT-järjestelmän] kilpailutusdokumentaatiota. Yhtenä tehtävänä kuvata tulevan järjestelmän tiedonsiirtorajapinnat. Miten edetään? Tilaaja on laatimassa [IT-järjestelmän] kilpailutusdokumentaatiota. Yhtenä tehtävänä kuvata tulevan järjestelmän tiedonsiirtorajapinnat. Miten edetään? Toimittajia Tilaaja

7 1) Laaditaan ”toimintakokonaisuuden” Sovellusprofiili hyödyntämällä Yhteentoimivuusvälineistöä

8 Tilaaja Sovellusprofiili on toiminnan tietotarvelähtöinen ja tilannekohtainen otos julkisen hallinnon yhteisistä tietokomponenteista ja niiden ominaisuuksista.

9 Tilaaja Mikäli Tilaaja huomaa Sovellusprofiilia koostaessaan, että julkisen hallinnon yhteisistä tietokomponenteista puuttuu jokin hänen tarvitsema komponentti (luokka) tai jonkin luokan ominaisuus…

10 Tilaaja …tulee hänen ottaa yhteyttä Julkisen hallinnon käsitemalliryhmään (KMR) ja tehdä ehdotus uuden komponentin tai luokan ominaisuuden lisäämiseksi Tietokomponenttikirjastoon. KMR zxzx Something/JotainSomething/Jotain

11 KMR zxzx Something/JotainSomething/Jotain KMR:n tehtävänä on tunnistaa, onko komponentin tai ominaisuus luonteeltaan Ydin, Yhteinen vai ”Domain-kohtainen”. Komponentin ja/tai sen ominaisuuden määrittelyssä laaditaan… a)komponentin/ominaisuuden taustalla olevaa käsitettä kuvaava käsitemääritelmä ja sitä edustava termi JHS-sanastoon b)komponentti/ominaisuus tietokomponentiksi Tietokomponenttikirjastoon c)ominaisuuden arvoalueen määrittelevä koodisto/luokitus Koodistopalveluun Komponentin ja/tai sen ominaisuuden määrittelyssä laaditaan… a)komponentin/ominaisuuden taustalla olevaa käsitettä kuvaava käsitemääritelmä ja sitä edustava termi JHS-sanastoon b)komponentti/ominaisuus tietokomponentiksi Tietokomponenttikirjastoon c)ominaisuuden arvoalueen määrittelevä koodisto/luokitus Koodistopalveluun

12 3. Yhteentoimivuusmenetelmän rooli julkisen hallinnon kehittämisessä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri & Kansallinen palveluarkkitehtuuri

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tietohallintolaki 10.6.2011/634  ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja.”  ”Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä.” 13

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Metatietopalvelut ja -järjestelmät 14

15 JHS 179 uudistus tietoarkkitehtuurin näkökulmasta ‒ Käsitteiden selventäminen, terminologinen työ ‒ Sovellettavuuden helpottaminen ‒ Tietoarkkitehtuurin osuuden vahvistaminen toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin välissä ‒ Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmä tulee liitteeksi suositukseen, suosituksen tekstiin viittaukset ‒ Tiedonhallinnan näkökulmaa avataan myös omassa liitteessään ‒ Uudistuksen sivutuotteena koulutusmateriaalia 15

16 JHS179:n uudistaminen Liite: Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

17 Toiminnan muutoksen aloite: idea <> lakimuutos Tiedon omistaja Tietovastaava Toiminta- arkkitehtuuri Tieto- arkkitehtuuri Toiminnan kehittäminen -prosessi Prosessi X Prosessikuvaus Projekti Prosessi Y Päätösmalli Säännöt Tietokoosteet SanastoKäsitemalliKoodistot Organisaation strateginen suunnittelutaso

18 4. Yhteentoimivuusmenetelmä sähköisen palvelutarjonnan näkökulmasta Case KATRE & Suomi.fi

19 Palkanlaskentaohjelmisto Palvelunäkymä JHSXML: Tulotietoraportointi KATREKATRE Oma tietoformaatti JHSXML: Tulotieto- kysely Muunnos Palkanlaskija Minun tulotietoni

20 Kiitokset! Mikael af Hällström ylitarkastaja Verohallinto mikael.afhallstrom@vero.fi


Lataa ppt "Käytännön yhteistyötä yli hallinnonalojen Mikael af Hällström, Verohallinto KMR/YSR."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google