Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede ja tutkimus-hanke - oikeuksien hallinta Oikeuksien hallinta-työryhmän puheenjohtaja, tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus ja kulttuuriministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede ja tutkimus-hanke - oikeuksien hallinta Oikeuksien hallinta-työryhmän puheenjohtaja, tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus ja kulttuuriministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede ja tutkimus-hanke - oikeuksien hallinta Oikeuksien hallinta-työryhmän puheenjohtaja, tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus ja kulttuuriministeriö

2 ATT:n Oikeuksien hallinta-työrymä Jäsenet: Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja) Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto Pirjo Kontkanen, Helsingin yliopisto Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto Sihteeri Päivi Rauste, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy Työryhmä tuo juridista asiantuntemusta ATT-hankkeen tueksi.

3 Työryhmä 1 Työryhmä 2 Oikeuksien hallinta- työryhmä Strategia-ryhmä Asiantuntijaryhmä hankeorganisaatio

4 Mikä avoin tiede-hanke? Avoin tiede ja tutkimus (ATT)-hanke on OKM:n vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi –www.avointiede.fiwww.avointiede.fi ATT-hanketta edelsi TTA-hanke (Tutkimuksen tietoaineisto) vuosina 2011-2013 TTA-hanketta edelsi TUTA-hanke

5 Mitä on avoin tiede ja tutkimus? Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä. Avoin tiede ja tutkimus sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

6 Lähde: Avoimen tieteen käsikirja avointiede.fi Tutkimus- kysymys Aineiston keruu Käsittely Tulosten säilytys Pitkäaikais- säilytys Julkaisu ja jakelu Uudelleen- käyttö Avoimuus koko tutkimuksen syklissä

7

8 Mitä ATT-hanke tekee? Vuosina 2014-2017 ATT-hanke tarjoaa kansallisella tasolla foorumin, jossa avoimen toiminnan periaatteiden mukaisesti kehitetään palveluita, infrastruktuureita, koulutusta ja toimintamalleja, asetetaan kansallisia tavoitteita ja tuetaan tutkimusyhteisöjen kulttuurin muutosta avoimen tieteen haltuunottamiseksi. Inkrementaalisten, samaan strategiseen tavoitteeseen tähtäävien toimien kautta ja jatkuvan kehittämisen periaatteiden pohjalta tämän hankkeen tavoitteena on tarjota suomalaiselle tutkimusyhteisölle koko tutkimusprosessin kattavasti kaikki se tuki ja palvelu, jota se avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimimiseen tarvitsee.

9 ATT-hankkeen rakenteet Kolme kokonaisuutta 1.Tutkimuksen julkaisut –Julkaisun säilytys –Julkaisun metatietopalvelu –Julkaisun saatavuuspalvelut 2.Tutkimusdata –Datan säilytys –Datan metatietopalvelu –Datan saatavuuspalvelut 3.Tutkimusmenetelmät –Menetelmien säilytys –Menetelmien metatietopalvelu –Menetelmien saatavuuspalvelu Muutoksen tukeminen 4. Tutkimusympäristöt –Tutkimusinfrastruktuurit –Testi/kehitysympäristöt (esim. JulkICTlab) –Luvanvaraiset ympäristöt (sensitiivinen data) 5. Työkalut –Pääsynhallinta, identiteetinhallinta ja oikeuksienhallinta 6. Osaaminen –”Avoimen tieteen käsikirja” –Avoimen tieteen koulutus –Datan hallinnan taidot osaksi korkeakouluopetusta

10 Iso kuva oikeuksien hallinta-näkökulmasta Kyse laajamittaisesta toimintakulttuurin muutoksesta tutkimuspolitiikassa –organisaatiot luovat itse omat datanhallintapolitiikkansa –ATT-hankkeen käsikirjassa pyritään opastamaan mitä asioita tulisi ottaa huomioon organisaation/tutkijan tasolla rahoitusehdot ohjaavat yleensä sitä, miten tutkimustuloksia hyödynnetään –kansallisissa infrastruktuureissa yhteisiin standardeihin perustuvat järjestelmät myös ns. omistajuuden ja käyttöoikeuksien ilmaisemiseksi Kuitenkin rinnakkaiselo tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämispotentiaalin turvaamiseen tähtäävään IPR-suojaamiseen perustuvaan politiikkaan –organisaation ja tietojärjestelmien tasolla pystyttävä ottamaan huomioon aineistojen hyödyntämiseen liittyvät reunaehdot

11 Oikeuksien hallinnasta ATT-hankkeen puitteissa Toimintamallit ja muistilistat –Avoimen tieteen käsikirja, ks. www.avointiede.fiwww.avointiede.fi –Avoimuuden näkökulmasta keskeisiä ovat useimmiten tietosuoja ja tekijänoikeus, mutta myös muilla immateriaalioikeuksilla ja julkisuuslailla merkitystä Standardit avoimuuden edistämiseksi ja oikeuksien hallinnoinnin helpottamiseksi: –Esim. suositus, että tutkimusjulkaisut julkaistaan CC BY 4.0-lisenssillä Työn alla –Välineet oikeuksien hanskaamiseksi tietojärjestelmissä; tietomalli- ja metatietotyön konsultointi –……… Työryhmän tärkein tehtävä on tarjota oikeudellista osaamista hankkeen käyttöön ja varmistaa, että hankkeessa edistetään oikeudellisesti kestäviä ratkaisuja


Lataa ppt "Avoin tiede ja tutkimus-hanke - oikeuksien hallinta Oikeuksien hallinta-työryhmän puheenjohtaja, tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus ja kulttuuriministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google