Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suun kautta otettavat lääkkeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suun kautta otettavat lääkkeet"— Esityksen transkriptio:

1 Suun kautta otettavat lääkkeet
LÄÄKEMUODOT Suun kautta otettavat lääkkeet Tabletti Pilleri   Depottabletti eli retard-tabletti Enterotabletti Kapseli Depotkapseli Enterokpseli Poretabletti Purutabletti Imeskelytabletti Resoribletti eli kielenalustabletti Jauhe Oraaliliuos eli oraalisuspensio (mikstuura) Tipat

2 Suussa vaikuttavat lääkkeet
… imeskelytabletti, vesi, voide, geeli, hyytelö, tahna, suihke, sumute, purukumi.    Silmiin, korviin ja nenään annosteltavat lääkkeet … Tipat, voide, vesi, lamellit, sumute, puikko Hengitysteihin annosteltavat lääkkeet … Inhalaatiosumute, - jauhe, höyryhengitys   Injektioina ja infuusiona annettavat lääkkeet … Injektio- ja infuusioneste, implantaatit Ulkoisesti käytettävät lääkkeet … Geelit, emulsiovoiteet, voiteet, pastat, puuterit, nesteet, liuokset, sumutteet, shampoot, laastarit   Peräsuoleen annosteltavat lääkkeet … Puikko eli suppo, voide, ruiske Emättimeen annosteltavat lääkkeet …Puikko, tamponi, voide, rengas, geeli

3 Itsehoitosärkylääkkeiden kauppanimiä / Päänsärky
PARASETAMOLI Panadol Para-Tabs Paracetamol-ratiopharm IBUPROFEENI / DEKSIBUPROFEENI Burana, Burana-caps Dexit (vaikuttava aine: deksibuporfeeni) Ibumax Ibumetin Ibusal Ibuxin KETOPROFEENI Keto Ketomex Ketorin Orudis ASETYYLISALISYYLIHAPPO Alka-Seltzer Aspirin ASA-ratiopharm Disperin YHDISTELMÄVALMISTEITA Treo (asetyylisalisyylihappo, kofeiini) Aspirin-C (asetyylisalisyylihappo, askorbiinihappo) Coldrex (flunssalääke; asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini, askorbiinihappo) Burana C (ibuprofeeni ja askorbiinihappo) Finnrexin (flunssalääke; asetyylisalisyylihappo, kofeiini ja askorbiinihappo) Ketorin Hot (flunssalääke; ketoprofeeni) Panadol Comp (parasetamoli ja kofeiini) Posivil (flunssalääke; asetyylisalisyylihappo, kofeiini, noskapiinihydrokloridi ja askorbiinihappo)

4 Alkuperäisvalmiste Patenttisuojattu, ensimmäinen uutta lääkeainetta sisältävä lääkevalmiste, joka tuodaan markkinoille Alkuperäisvalmisteiden nimet voivat vaihdella maasta toiseen.  Rinnakkaisvalmiste – geneerinen valmiste Sisältää samaa lääkeainetta kuin alkuperäisvalmiste, vahvuus ja lääkemuoto samanlaiset kuin alkuperäisvalmisteessa - biologisesti samanarvoinen Markkinoille vasta alkuperäisvalmisteen patenttisuojan päätyttyä Edullisempia < valmisteen tuotekehitys nopeampaa ja edullisempaa Rinnakkaistuoja pakkaa valmisteen uudelleen Suomessa, jotta sen myyntipakkausmerkinnät täyttäisivät suomalaiset vaatimukset. Tämän vuoksi pakkauksen päällä voi olla eri nimi kuin esim. pakkauksen sisällä olevassa läpipainoliuskassa. Tästä poikkeamasta tulee olla maininta pakkauksessa.

5

6 Lääkkeen Elinkaari Molekyylikeksintö - lääkeainekemisti * Havainto lupaavasta vaikutuksesta  vain 1 / 5000 molekyylistä kehittyy lääkkeeksi * Lääkemolekyylin yleinen patenttisuoja 20 vuotta 2. Apua bioteknologiasta + biokemia & geeniteknologia * Tunnettava elimistön toiminta, sairauksien syyt ja mekanismit  Esim. proteiinit lääkevaikutusten välittäjinä In silico, in vitro, in vivo ”Piissä” - molekyyliseulonta tietokoneella ”Lasissa” - havainnot varmennetaan koeputkessa ”Elämässä” - solutaso > koe-eläimet > ihmiset Solutasolla – pre-kliininen tutkimus * aineen vaikutusmekanismit  käsitys turvallisuudesta ja haittavaikutuksista * soluviljelmä > < monimutkaiset biologiset järjestelmät? Eläinkokeita – pre-kliininen tutkimus * annostus, teho ja käyttäytyminen elimistössä  turvallisuus – myrkyllisyys, syöpävaarallisuus, alkio- ja sikiöhaitat * turhia eläinkokeita vältetään, perusteltava, tarkat eettiset määräykset > < päätelmät vaikutuksista ihmisillä? Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet * molekyylin rakenne, liukoisuus, synteesitapa, sulamispiste, happo-emäsluonne... Koehenkilöitä – kliininen tutkimus; harva lääkeaine pääsee näin pitkälle a) Vain muutama terve vapaaehtoinen pienet annokset yksinkertaista lääkemuotoa: pitoisuus veressä, jakautuminen kudoksiin, käsittely elimistössä ja poistuminen → teho ja mahdolliset haitat b) Kymmeniä tai satoja koehenkilöitä varmistetaan pienen joukon tulokset ja määritellään sopiva kerta-annos c) Tuhansia tai kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia potilaita * tutkitaan sairaalassa, lääkettä käytetään kuin se olisi markkinoilla * kriittisin ja kallein vaihe, aikaa kulunut usein yli 10 vuotta

7 Lääkepakkaus Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto
Koostumus – vaikuttava aine, apuaineet, laktoosi Vaikutustapa Käyttötarkoitus Käyttöohje - annostus Haittavaikutukset Varoitukset (punainen kolmio, alkoholi, aurinko, maito, greippimehu, raskaus, imetys, muut lääkkeet, lapset…) Esteet lääkkeen käytölle Valmistaja Säilytysohje (lämpötila, kosteus, valo) Viimeinen käyttöpvm. Pakkauskoko Valmisteen tunnistetietoja Punainen kolmio – varoitus > Voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativien koneiden ja laitteiden käytössä. Ei kiellä ajamista, varoittaa mahdollisesta väsyttävästä vaikutuksesta. > Voi aiheuttaa lapsille epämääräistä ärtyisyyttä tai levottomuutta * Esim. uni- ja rauhoittavat lääkkeet, myös vahvoja kipulääkkeiden, masennuslääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja yskänlääkkeiden kyljessä

8

9 Lääkkeet voidaan jaotella tarpeellisuutensa mukaan 4 ryhmään:
1) Elintärkeät lääkkeet 2) Säännöllisesti otettavat lääkkeet. 3) Kuuriluontoiset lääkkeet 4) Oireenmukaiset lääkkeet Onnistunut lääkehoito vaiva oikein määritelty ja lääke on tarkoitukseen sopiva oikein ymmärretyt ja noudatetut käyttöohjeet  Taloudellinen tapa hankkia lääkkeitä > Aloituspakkaus – aloitetaan pienellä pakkauksella ja katsotaan toimiiko / sopiiko Lääkevaihto - Geneerinen substituutio  Viitehintajärjestelmä

10 Myyntilupa Fimealta Hinnat kaikissa apteekeissa samat
Itsehoitolääke Reseptilääke Myyntilupa Fimealta Hinnat kaikissa apteekeissa samat - ilman reseptiä (nikotiinipurukumi myös päivittäistavarakaupasta) - oireet lieviä ja tilapäisiä - oireet selkeät ilman lääkärissäkäyntiä - lääkäri todennut tarpeen aikaisemmin - tukee lääkkeetöntä itsehoitoa - pakkausohjeen mukaan + apteekista neuvoja - haittavaikutukset arvioitu väärinkäytettynäkin turvallisemmaksi kuin reseptilääke - yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa - tilapäiskäyttöön, pakkauskokoa ja myyntimäärää voi olla rajoitettu - vaikuttavan aineen määrä voi olla rajoitettu mainonta ja markkinointi väestölle sallittua, mutta säädeltyä - ei yleensä korvata sairausvakuutuksesta - vain lääkärin lääkemääräyksellä – kirjallinen, puhelin tai sähköinen resepti - lääkärin diagnoosi - hoito vaatii seurantaa - annos määritellään yksilöllisesti - toimii vain ohjeen mukaan käytettynä - haittavaikutukset harkittava tapauskohtaisesti suhteessa tehoon - vakaviakin yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa - reseptien uusinta kontrolloitua ja säädeltyä - reseptillä annosta ja vaikuttavan aineen määrää voidaan suurentaa - mainonta ja markkinointi väestölle kielletty (lääkäreille ja apteekeille kyllä) - osa tai kaikki voidaan korvata sairausvakuutuksesta (erityiskorvattavat lääkkeet)

11 LÄÄKKEIDEN VÄÄRÄ KÄYTTÖ
Lääkkeiden alikäyttö Lääkkeiden ylikäyttö Lääkkeiden turha käyttö Väärän lääkkeen käyttö Lääkkeiden päällekkäiskäyttö Lääkkeiden väärinkäyttö Tietoisesti muu kuin lääkinnällinen tarkoitus: päihtymys, mielihyvä Sekakäyttö, käyttö muun päihteen kanssa Yliannostuskäyttö Muu käyttö vastoin ohjeita: nieltävät  uuttaminen ja suonensisäinen käyttö, kielenalustabletin nuuskaaminen ja liuottaminen…

12 Itsehoitolääkkeistä kipu-, matkapahoinvointi- ja yskänlääkkeet
Reseptilääkkeistä: unilääkkeet ja rauhoittavat keskushermostoon vaikuttavat opiaattijohdannaiset kipulääkkeet (huumeriippuvaiset) amfetamiinin kaltaiset laihdutuslääkkeet kodeiiniä / efedriiniä sisältävät yskänlääkkeet oopiumia sisältävät suolistolääkkeet allergialääkkeet Itsehoitolääkkeistä kipu-, matkapahoinvointi- ja yskänlääkkeet Välittömät vaikutukset yksilöllisiä, ennustamattomia ja riippuvat lääkkeestä: keskushermostovaikutukset korostuvat alkoholin vaikutus korostuu väsymys, hengityslama, tajuttomuus

13 Apteekkilaitos www.apteekkarilaitos.fi
Fimea :  Apteekkien lukumäärä ja sijainti; pää- ja sivuapteekit + ”lääkekaapit”  Henkilökohtainen apteekkarilupa - Apteekkari; yrittäjä - Proviisori; asiakaspalvelu, lääkeasiantuntija, esimies - Farmaseutti; lääkeasiantuntija, asiakaspalvelu - Tekninen henkilökunta; lääketeknikko, lääketyöntekijä * Eettinen ohjeisto 1. Apteekkien lakisääteiset tehtävät: * Lääkkeiden saatavuus * Oikea ja turvallinen käyttö  neuvonta ja ohjaus * Lääkemääräysten tarkistaminen: - oikeellisuus - sisältö - annostelu - lääkkeiden yhteensopivuus - hoidon edullisuus * Yksilöllisten reseptilääkkeiden valmistus * Reseptirekistereiden ylläpito

14 2. Viranomaisten työtä tukevat tehtävät:
* Schengen todistukset (huumaavat ja psykotrooppiset lääkkeet) * Erityisluvallisten lääkkeiden maahantuonti * Huumausaineiden käytön seuranta * Tuotevirhe-epäilystä ilmoittaminen * Lääkkeiden markkinoilta poistot 3. Erityispalvelut ja yhteiskuntavastuu: * Itsehoidon tuki – tieto, ohjaus * Annosjakelupalvelu * Lääkejäte * Huumevieroituksen tukeminen – puhtaat pistosvälineet, sopimus vieroitushoitolääkkeistä * Terveyden edistäminen ja tupakasta vieroitus * Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon tukeminen > hankkeet, projektit, kampanjat, apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmat * Koulutus – opetusapteekkitoiminta, esitelmät * Tiedonvälitys – Internet, lehdet, esitteet * Lääkehoidon seuranta – mittaukset * Farmaseuttiset palvelut laitoksille

15 Lääkejäte Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet:
1/3 käyttämättömistä lääkkeistä päätyy vuosittain Suomen luontoon Ongelmajätettä >< Ei kaatopaikka / viemäri → apteekkiin tai muihin lääkekeräyspisteisiin  oikea pakkaus > jatkokäsittely helpompaa Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet: > Pillerit ja tabletit irrallisina tai läpipainoliuskoissa läpinäkyvään pussiin > Voiteet, nestemäiset lääkkeet ja joditabletit alkuperäispakkauksissa > Jodia sisältävät erikseen > Tyhjät lasipurkit -> lasinkeräys, tyhjät muovipurkit -> jäteastia Rikkinäinen elohopeakuumemittari: - Tiivis läpinäkyvä lasipurkki tai pullo, mainitse että astia sisältää elohopeaa! - Huhtikuussa 2009 tulevan EU-direktiivin tarkoituksena luopua elohopeakuumemittareista ja kotikäyttöisistä elohopeaa sisältävistä verenpainemittareista Neulat & ruiskut: lasinen tai vastaava läpäisemätön pakkaus kuntakohtaiset ohjeet


Lataa ppt "Suun kautta otettavat lääkkeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google