Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

E. Heikkinen, ft1 Ortopedinen fysioterapia 19.11.2009 Alaraajamurtumat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "E. Heikkinen, ft1 Ortopedinen fysioterapia 19.11.2009 Alaraajamurtumat."— Esityksen transkriptio:

1 E. Heikkinen, ft1 Ortopedinen fysioterapia 19.11.2009 Alaraajamurtumat

2 E. Heikkinen, ft2 Lonkkamurtumat Tyypillisesti vanhuksillaTyypillisesti vanhuksilla –Kaatuminen, liukastuminen, vuoteesta putoaminen, tuolin ohi istuutuminen Vaaratekijät: kaatumisvaaraa lisäävät ja luun lujuutta heikentävätVaaratekijät: kaatumisvaaraa lisäävät ja luun lujuutta heikentävät –Laitoksessa asuvilla nelinkertainen riski kotona asuviin verrattuna Kaatumisvaara puheeksi aina, kun vanhus käyttää terveydenhuollon palveluitaKaatumisvaara puheeksi aina, kun vanhus käyttää terveydenhuollon palveluita Kiinnitetään huomiota:Kiinnitetään huomiota: –fyysiseen kuntoon –luuston kuntoon –näkökykyyn –monilääkitykseen –rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttöön –apuvälineiden tarpeeseen ja ympäristön vaaratekijöihin

3 E. Heikkinen, ft3 …lonkkamurtumat Jako: reisiluun kaulan murtumat, trokanteeriset murtumat ja subtrokanteeriset murtumatJako: reisiluun kaulan murtumat, trokanteeriset murtumat ja subtrokanteeriset murtumat Dislokoituneessa murtumassa nähtävissä raajan lyhentymä ja ulkorotaatioDislokoituneessa murtumassa nähtävissä raajan lyhentymä ja ulkorotaatio Dislokoitumaton murtuma voi olla suhteellisen kivutonkinDislokoitumaton murtuma voi olla suhteellisen kivutonkin Hoito on aina operatiivinenHoito on aina operatiivinen

4 E. Heikkinen, ft4 …lonkkamurtumat Trokanteeriset murtumat hoidetaan joko levy-liukuruuvi tai ydinnaulaosteosynteesillä Subtrokanteeriset pääsääntöisesti pitkällä ydinnaulalla Kaulan dislokoimaton murtuma ruuvikiinnityksellä ja dislokoitunut sementillisellä puoliproteesilla –Osteosynteesiä tulisi käyttää vain silloin, kun varaus voidaan sallia välittömästi (http://www.kaypahoito.fi/kh/kh_julk aisu.NaytaArtikkeli?p_artikkeli=nak050 12)

5 E. Heikkinen, ft5 …lonkkamurtumat Varaaminen:Varaaminen: –Kaulan murtumissa yleensä täysvaraus –Trokanteerisissa murtumissa pyrkimyksenä täysvaraus –Subtrokanteeriset murtumat putkiluun alueella > osavaraus 6-8 viikkoa (proksimaalinen ydinnaula), ekstramedullaarisessa fiksaatiossa varausrajoitus jopa 2-3 kk –Vaikea osteoporoosi > jopa varaamatta

6 E. Heikkinen, ft6 …lonkkamurtumat LiikerajoituksetLiikerajoitukset –Osteosynteeseillä korjatuissa murtumissa ei liikerajoituksia –Puoliproteeseissa luksaatioriski 2kk: Posteriorinen avaus: sisärotaatio ja fleksio yli 100°Posteriorinen avaus: sisärotaatio ja fleksio yli 100° Anteriorinen avaus: ulkorotaatio ja ääriekstensioAnteriorinen avaus: ulkorotaatio ja ääriekstensio

7 E. Heikkinen, ft7 Postoperatiivisesti huomioitavaa Kivut, vieras sairaalaympäristö ja erityisesti antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet > sekavuutta, tokkuraisuutta, pahoinvointia, ummetusta ja virtsaretentiotaKivut, vieras sairaalaympäristö ja erityisesti antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet > sekavuutta, tokkuraisuutta, pahoinvointia, ummetusta ja virtsaretentiota Potilaat usein aliravittuja > yhdessä aliravitsemuksen kanssa murtumaa ja sen leikkaushoitoa seuraava katabolinen tila heikentävät kykyä vastustaa infektioita, hidastavat haavan paranemista, aiheuttavat väsymystä ja lihasheikkoutta, pidentävät sairaalahoitoaikaa ja heikentävät kuntoutumisen ennustettaPotilaat usein aliravittuja > yhdessä aliravitsemuksen kanssa murtumaa ja sen leikkaushoitoa seuraava katabolinen tila heikentävät kykyä vastustaa infektioita, hidastavat haavan paranemista, aiheuttavat väsymystä ja lihasheikkoutta, pidentävät sairaalahoitoaikaa ja heikentävät kuntoutumisen ennustetta Sydänlihasiskemia on sepelvaltimotautia sairastavilla tavallisinta toisena leikkauksenjälkeisenä päivänä aamuyön tunteinaSydänlihasiskemia on sepelvaltimotautia sairastavilla tavallisinta toisena leikkauksenjälkeisenä päivänä aamuyön tunteina

8 E. Heikkinen, ft8 Lonkkamurtumapotilaiden kuntoutus Tavoitteena onTavoitteena on –palauttaa potilas mahdollisimman toimintakykyiseksi ja itsenäisesti selviytyväksi, lievittää hänen kipujaan ja kärsimyksiään ja tuoda helpotusta myös potilaan läheisten hätään –että potilas voi mahdollisimman nopeasti palata entiseen elinympäristöönsä ja –että komplikaatiot, uudet kaatumistapaturmat ja murtumat voidaan ehkäistä. Moniammatillisuus!!!Moniammatillisuus!!!

9 E. Heikkinen, ft9 …kuntoutus Varhainen mobilisaatio; heti 1.postop. päivänä ylös jos yleisvointi salliiVarhainen mobilisaatio; heti 1.postop. päivänä ylös jos yleisvointi sallii –Mobilisaation viivästyminen ennakoi toimintakyvyn heikentynyttä palautumista ja suurentunutta kuolemanvaaraa (A) Kivuliaita yleensä!Kivuliaita yleensä! Istuminen > seisominen > kävelyIstuminen > seisominen > kävely –Jokaisen potilaan tulisi päästä pystyasentoon ja liikkumaan päivittäin 1 – 2 tunnin ajan, joka jaetaan useaan harjoituskertaan –Mitä enemmän potilaalla esiintyy sekavuutta ja muistihäiriöitä ja mitä vähemmän hän saa varausta leikattuun jalkaan, sitä enemmän hän tarvitsee liikkumiseen fysioterapeutin ohjausta ja apua. –Orientoituneet potilaat oppivat nopeasti itsenäisen liikkumisen apuvälineen kanssa ja näin ollen voivat suorittaa osan lihasvoima- ja kävelyharjoituksista myös itsenäisesti.

10 E. Heikkinen, ft10 …kuntoutus Apuvälineet :Apuvälineet : –Miten liikkunut preoperatiivisesti –Kyynärsauvat, korkea kävelyteline, rollator Periferiset liikkeet ja hengitysharjoituksetPeriferiset liikkeet ja hengitysharjoitukset LiikehoitoLiikehoito Kotiutuvat harvoin suoraan; tk vuodeosastolle jatkokuntoutukseen / laitokseenKotiutuvat harvoin suoraan; tk vuodeosastolle jatkokuntoutukseen / laitokseen Kotikäynti, asunnonmuutostöiden arviointiKotikäynti, asunnonmuutostöiden arviointi

11 E. Heikkinen, ft11 lonkkamurtumat 1.1.1999–31.1.2000 Kuusankosken aluesairaalassa leikatuista (n = 106) – –4kk postop. 56% asui kotonaan, vuoden kuluttua 71% – –Pysyvästi laitoshoitoon jäi 12,5% ennen vammaa kotona asuneista – –Ennen murtumaa 59% liikkui ilman apuvälineitä, vuoden kuluttua murtumasta vain 19% selviytyi ilman apuvälineitä – –11% oli vuodepotilaana vuoden kuluttua murtumasta

12 E. Heikkinen, ft12 Suositus lonkkamurtuma hoitoketjuksi (käypä hoito)

13 E. Heikkinen, ft13 Muut reisiluun murtumat (Honkonen 2009. Lääkärin käsikirja.) Syntyvät yleensä suurienergisten vammojen seurauksenaSyntyvät yleensä suurienergisten vammojen seurauksena Verenvuoto voi olla huomattavaVerenvuoto voi olla huomattava Diafyysin murtuma korjataan yleensä ydinnaulallaDiafyysin murtuma korjataan yleensä ydinnaulalla Metafyysin murtuma hoidetaan usein levyttämälläMetafyysin murtuma hoidetaan usein levyttämällä

14 E. Heikkinen, ft14 …muut reisiluun murtumat Diafyysin murtumaDiafyysin murtuma –Polvi- ja lonkka mobilisoidaan vapaasti –Varaus tavallisesti siten, että raajan painolla 6 viikkoa, sen jälkeen asteittain lisää. Kokopainovaraus 10-12 vk jälkeen yleensä. Metafyysin murtumaMetafyysin murtuma –Saattaa tarvita osteosynteesin lisäksi polven liikkeet sallivan saranaortoosin –Luutuminen kestää yleensä vähintään 10-12 viikkoa

15 E. Heikkinen, ft15 Säärimurtumat Varren murtumista 61% esiintyi miehillä v. 1999 (Stakes)Varren murtumista 61% esiintyi miehillä v. 1999 (Stakes) –Eniten 15-19 vuotiailla Aiemmin hoidettiin aina konservatiivisesti, ellei erityisiä operatiivisen hoidon aiheita ollutAiemmin hoidettiin aina konservatiivisesti, ellei erityisiä operatiivisen hoidon aiheita ollut –Hyväksyttävän dislokaation määrä pienentynyt vuosien varrella Riimattu salpaydinnaulaus on perushoitomenetelmä, konservatiivisesti hoidetaan ainoastaan dislokoitumattomat tai enintään lievästi dislokoituneet säärimurtumat (käypä hoito – suositus)Riimattu salpaydinnaulaus on perushoitomenetelmä, konservatiivisesti hoidetaan ainoastaan dislokoitumattomat tai enintään lievästi dislokoituneet säärimurtumat (käypä hoito – suositus)

16 E. Heikkinen, ft16 Salpaydinnaulaus… Riimattu salpaydinnaulausRiimattu salpaydinnaulaus –Etuja: lyhyempi luutumisaikalyhyempi luutumisaika virheasentojen pienempi määrävirheasentojen pienempi määrä polven ja nilkan liikkeiden nopeampi palautuminenpolven ja nilkan liikkeiden nopeampi palautuminen potilaan toimintakyvyn nopeampi palautuminenpotilaan toimintakyvyn nopeampi palautuminen lyhyempi työkyvyttömyys ilman merkittävää komplikaatioriskiälyhyempi työkyvyttömyys ilman merkittävää komplikaatioriskiä Pienet leikkausviillotPienet leikkausviillot –Haittana: noin puolelle potilaista aiheutuu polven etuosan kipua noin puolelle potilaista aiheutuu polven etuosan kipua

17 E. Heikkinen, ft17 …Salpaydinnaulaus Postoperatiivisesti kohoasentoPostoperatiivisesti kohoasento Turvotuksen, kivun, verenkierron seurantaTurvotuksen, kivun, verenkierron seuranta Polven ja nilkan mobilisaatioPolven ja nilkan mobilisaatio Kävelyharjoittelu 1.post.op. päivästä alkaenKävelyharjoittelu 1.post.op. päivästä alkaen –Apuvälineet : korkea kävelyteline / kyynärsauvat –Varauslupa potilaskohtaisesti –Raajan painolla yleensä heti –Joskus jopa kivun rajoissa / täydellä painolla riippuen fragmenttien asennosta ja murtuman laadusta –Varauksen lisääminen potilaskohtaisesti –Jollei varhainen täyspainovaraus mahdollista, pyritään 6 viikon kuluessa puolipainovaraukseen, sen jälkeen täyspainovaraukseen

18 E. Heikkinen, ft18 Levytys… Käytetään, mikäli ei voida hoitaa ydinnaulallaKäytetään, mikäli ei voida hoitaa ydinnaulalla Nivelten läheisyydessä / nivelpintoihin liittyvissä murtumissaNivelten läheisyydessä / nivelpintoihin liittyvissä murtumissa Etuja:Etuja: –Varhainen nivelten mobilisaatio –Tarkka reduktio, hyvä kontakti fragmenttien välillä Haittoja:Haittoja: –Tarvitaan suurempi avaus –Tulehdusriski

19 E. Heikkinen, ft19 …levytys Postoperatiivisesti kohoasentoPostoperatiivisesti kohoasento Nilkan ja polven välitön mobilisaatio (murtumakohdasta ja lääkärin ohjeistuksesta riippuen)Nilkan ja polven välitön mobilisaatio (murtumakohdasta ja lääkärin ohjeistuksesta riippuen) Kävelyharjoitukset 1.postop. päivästä alkaenKävelyharjoitukset 1.postop. päivästä alkaen Hipaisuvaraus 6-8 viikkoa > osapainovarausHipaisuvaraus 6-8 viikkoa > osapainovaraus Täysipainovaraus 8-12 vk kuluttua suunnilleen paranemisesta riippuenTäysipainovaraus 8-12 vk kuluttua suunnilleen paranemisesta riippuen Voi olla myös ortoosi / kipsihoito aluksiVoi olla myös ortoosi / kipsihoito aluksi

20 E. Heikkinen, ft20 Ulkoinen fiksaatio Perinteisesti hoidettaessa vaikeita avomurtumia, joihin liittyneenä vaikeat pehmytkudosvauriotPerinteisesti hoidettaessa vaikeita avomurtumia, joihin liittyneenä vaikeat pehmytkudosvauriot –Useampi traumakeskus siirtynyt käyttämään avomurtumissakin ydinnaulausta Sääriluun vaikeiden nivelen sisäisten proksimaalisten ja distaalisten murtumien hoidossa enenevästi käytössäSääriluun vaikeiden nivelen sisäisten proksimaalisten ja distaalisten murtumien hoidossa enenevästi käytössä Infektion eston kannalta turvallisin vaihtoehtoInfektion eston kannalta turvallisin vaihtoehto Ainoa vaihtoehto vaikeasti kontaminoituneissa suurienergisissä avomurtumissa Ko. vammoissa yleensäkin luutuminen hitaampaa > voidaan joutua uusintaoperaatioihin Liittyy enemmän komplikaatioita kuin ydinnaulaukseen menetelmän yksinkertaisuudesta huolimatta –fiksaatioruuvien ja -lankojen infektiot –murtuman hidastunut luutuminen tai luutumattomuus –virheasentoon luutuminen –lähinivelten liikerajoitus.

21 E. Heikkinen, ft21

22 E. Heikkinen, ft22 Säärimurtumien komplikaatioita Akuutti lihasaitio-oireyhtymäAkuutti lihasaitio-oireyhtymä –Esiintyvyys 5-9% –Oireita: kova iskeeminen kipu lihasaitiossa ja lihasten passiivisen venytyksen aiheuttama kipu –Faskiotomia 6h kuluessa oireiden alkamisesta Syvä laskimotukosSyvä laskimotukos –Esiintyvyys 22-77% LuutumishäiriötLuutumishäiriöt –Luutumattomuutta 2-3% ja hidastunutta luutumista 4-5% –Avomurtumissa luutumattomuutta 14-45%

23 E. Heikkinen, ft23 Lue lisää: Käypä hoito- suositus: Lonkkamurtumapotilaiden hoito. http://www.kaypahoito.fi/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=6&p_url=htt p://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi50040 Nurmi, Lüthje, Narinen ja Tanninen: Reisiluun yläosan murtumapotilaiden selviytyminen ja kokonaiskustannukset. Duodecim 2003;119:123–30 Lehtinen, Lassila 2009: Lonkkaliikuntaa –Lonkkamurtuman kuntoutusta tukeva voimaharjoitteluohjelma. Opinnäytetyö. Laurea- ammattikorkeakoulu. Manninen, Hirvensalo, Tukiainen, Böstman: Säärimurtumien nykyhoito. Lääkärilehti 2000;55(27-29):2763-2770 Käypä hoito- suositus: Aikuispotilaan säärimurtuman hoito http://www.kaypahoito.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50018.pdf


Lataa ppt "E. Heikkinen, ft1 Ortopedinen fysioterapia 19.11.2009 Alaraajamurtumat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google