Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luontoisedut ja verovapaat kustannusten korvaukset.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luontoisedut ja verovapaat kustannusten korvaukset."— Esityksen transkriptio:

1 Luontoisedut ja verovapaat kustannusten korvaukset

2 Luontoisedut  Luontoisedulla tarkoitetaan työnantajalta muuna kuin rahana saatua korvausta tehdystä työstä.  Usein etu oikeuttaa työntekijän yksityistalou- dessaan käyttämään työnantajan omistamaa tai hallitsemaa omaisuutta, kuten autoa tai asuntoa. Luontoisedulle on tyypillistä, että se on säännöllisesti toistuvaa.

3 Luontoisedut  Verohallitus vahvistaa vuosittain yleisempien etujen raha-arvot, muut luontoisedut arvioidaan käypään arvoon

4 Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan, josta lasketaan ennakon- pidätys, eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksu on maksettava riippumatta siitä, voidaanko ennakonpidätystä käytännössä toimittaa. Luontoisedut

5 Yleisimpiä luontoisetuja  autoetu  vapaa autoetu  auton käyttöetu  asuntoetu  ravintoetu  tavanomainen työpaikkaruokailu (sopimus suoraan yksittäisten ravintoloiden kanssa)  ruokailulipuke (lounasseteli)  puhelinetu

6 Autoetu  Vapaa autoetu on kysymyksessä silloin, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset  Auton käyttöetu on kysymyksessä silloin, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin kaikki polttoainekulut  jos työnantajan kirjanpidossa esiintyy polttoainekustannuksia, voidaan etua pitää käyttöetuna, jos voidaan osoittaa työnantajan maksaneen ainoastaan työajoihin kohdistuvat polttoainekulut (ajopäiväkirja)

7 Puhelinetu  kotipuhelin  matkapuhelin  etua syntyy, kun puhelin on käytössä työajan ulkopuolella yksityisiin puheluihin

8 Luontoisetujen vaikutus palkkaan Rahapalkka + luontoisetujen raha-arvo = ennakonpidätyksen alainen palkka tai rahapalkka + luontoisetujen raha-arvo - työntekijän suorittama korvaus = ennakonpidätyksen alainen palkka

9 Luontoisedut eri tilanteissa  Lomautuksen aikana  palkanmaksu keskeytyy eli työntekijä on velvollinen luopumaan luontoiseduista  Poikkeus: asuntoetu säilyy myös lomautuksen aikana

10 Luontoisedut eri tilanteissa  Vuosilomapalkka lasketaan rahapalkasta  Poikkeus: ruokailulipukkeet katsotaan täydestä arvosta rahapalkaksi, mikäli työntekijä pitää ne lomakuukautena.

11 Luontoisedut  Ylityön laskemisen yhteydessä korotettuun palkkaan lasketaan mukaan luontoisedut

12 Esimerkki Henkilön rahapalkka on 3 000 €. Hänellä on seuraavat luontoisedut: * asunto Tampereella 100 m 2 * vapaa autoetu, ovh 23 400 € (käyttöönottovuosi 2014) * matkapuhelinetu Mikä on ennakonpidätyksen alainen palkka? Paljonko työntekijälle maksetaan, kun perusprosentti on 30? Miten tilanne muut- tuu, jos tt maksaa itse vuokraa 390 €?

13 Tehtävän ratkaisu 1. kohta Asunto 800 + 171 € = 971 € Auton uushankintahinta = 23 400 € (suositushinta) - 3400 € = 20 000 € 1,4 % uushankintahinnasta = 280,00 mikä pyöristetään tarvittaessa alempaan 10 euroon. Auton verotusarvo on 280 € + 285 € = 565 € Puhelin 20 € Ennakonpidätyksen alainen palkka 3000 + 971 + 565 + 20 = 4556 € Ennakonpidätys 30 % = 1366.80 € Maksetaan tilille: 3000 (rahapalkka) – 1366,80 - tvm 0,65 % (29,61 €) - TyEL-maksu 5,7 % (259,69) = 1343,89 € 2. kohta jatkuu

14 Ratkaisu 2 Ennakonpidätyksen alainen palkka 3000 € + 581 € (971 € - 390 €) + 565 € + 20 € = 4166 € Ennakonpidätys 30 % = 1249,80 € Maksetaan tilille: 3000 (rahapalkka) – 1249,80 - tvm 0,65 % (27,08) - TyEL-maksu 5,7 % (237,46) = 1485,66 € (Työntekijä maksaa palkastaan vielä vuokran 390 €)

15 Kustannusten korvaukset  mikäli työn suorittaminen aiheuttaa palkansaajalle matka-, edustus-, työväline-, työvaate-, puhelin- tai tarveainekustannuksia, kustannukset korvataan työntekijän esittämien selvitysten perusteella

16 Matkakustannusten korvaukset  verohallitus antaa vuosittain verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet sekä enimmäismäärät  matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset

17 Työskentelypaikat  Varsinainen työpaikka  varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa verovelvol- linen vakituisesti työskentelee  ei verovapaita korvauksia  Toissijainen työpaikka  toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan työnantajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka  verovapaata matkat ko. paikkakunnalle, kohtuullinen majoitus  Erityinen työntekemispaikka  paikka, jonne tehdään työmatka  verovapaat kustannusten korvaukset kustannuspäätöksen mukaan 10.11.2006 17

18 Perussäännöt: Palkansaajalla on varsinainen työpaikka 10.11.2006 18 AsuntoVarsinainen työpaikka Erityinen työntekemispaikka Toissijainen työpaikka Tilapäinen majoitus Matka A ei ole työmatka maksetut korvaukset veronalaista palkkaa Matka B on työmatka oikeus verovapaisiin kustannusten korvauksiin viikonloppumatkoista maksetut korvaukset veronalaisia Matka C on matka toissijaiselle työpaikalle matkakustannusten korvaus ja kohtuulliset majoittumiskorvaukset ei päivärahaa eikä ateriakorvausta A A B B B B B B C C

19 Työmatka  matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle  työntekemispaikan tulee olla yli 15 km etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matka on tehty sekä yli 5 km päässä sekä varsinaisesta työpaikasta, että asunnosta

20 Päivärahat  kohtuullinen korvaus ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta  päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta

21 Päivärahojen enimmäismäärät 2015  kotimaan päivärahat  työmatka yli 6 tuntia 18 € (osa)  työmatka yli 10 tuntia 40 € (koko)  kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  vähintään 2 tunnilla > osapäiväraha  yli 6 tunnilla> kokopäiväraha

22 Päivärahat  ulkomaan matkat  lasketaan matkavuorokausittain, 24 t työmatkan alkamisesta  mikäli matka kestänyt yli 10 tuntia (muutoin kotimaan päivärahojen mukaan)  matkapäiväraha määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy  jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, sen maan mukaan, josta laiva tai lentokone viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu

23 Päivärahat  jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli 10 tunnilla, palkansaajalla oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuoro- kaudelta maksettuun ulkomaan päivärahaan.  mikäli ylitys yli 2 t, oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaan päivärahasta.

24 Päivärahat  kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärät määräytyvät kotimaan päivärahojen mukaan

25 Jos palkansaaja saa jonakin matkavuoro- kautena ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet edellä mainituista määristä Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kahta ja osapäivärahan kohdalla yhtä ilmaista ateriaa. Päivärahan alentaminen

26 Esimerkki päivärahojen maksamisesta  Työntekijä lähtee kotoa 27.10. klo 7.00. Koulutustilaisuus alkaa klo 10.30 Helsingin satamassa olevassa laivassa. Satamasta laiva lähtee Tukholmaan 27.10 klo 13.00.  Paluumatka alkaa 28.10. klo 18.00 ja laiva saapuu Suomeen 29.10. klo 9.00. Kotona työntekijä on klo 12.00.

27 Tehtävän ratkaisu  Matkavuorokausi alkaa klo 7.00.  27.10. klo 7.00 - 28.10. klo 7.00 Ruotsi  28.10. klo 7.00 - 29.10. klo 7.00 Ruotsi  29.10. klo 7.00 - 12.00 1/2 Ruotsi  64 € + 64 € + 32 € = 160,00 €

28 Esimerkki päivärahojen maksamisesta  Ty ö ntekij ä l ä htee ty ö matkalle ma klo 8.00 kotoaan. Lento Tanskaan l ä htee klo 10.00. Tiistaiaamuna klo 7.00 h ä n saapuu Saksaan, jossa h ä n osallistuu ty ö nantajan maksamalle kurssille. Kurssimaksuihin kuuluu p ä iv ä n kaikki ruokailut.  Keskiviikkoaamuna h ä n l ä htee Hollantiin neuvotteluun ja on siell ä klo 9.00. Suomeen h ä n saapuu torstaiaamuna klo 8.15. Ty ö paikalla h ä n on taas klo 9.15.  Laske p ä iv ä rahat.

29 Tehtävän ratkaisu  ma klo 8.00 - ti klo 8.00 Saksan päiväraha  ti klo 8.00 - ke klo 8.00 puolet Saksan päivärahasta (ruokailut kurssimaksuissa)  ke klo 8.00 - to klo 8.00 Alankomaat  61 € + 30,50 € + 65 € = 156,50 €

30 Matkalaskusta käytävä ilmi  matkan alkamis- ja päättymisajankohta (päivämäärät ja kellonajat)  matkan tarkoitus  matkustamistapa  kohde, tarvittaessa matkareitti  matkasta aiheutuneet kustannukset (tositteet liitteenä)  ulkomaan matkoista tiedot maasta, jossa matkavuorokausi ulkomailla päättynyt  kilometrikorvauksia varten kilometrimäärät ja yksikköhinnat

31 Bonukset  esim. lentoyhtiöiden ja hotellien pisteet ja hotellien aterialiput  jos työntekijä käyttää etua henkilökohtaiseen matkustamiseen, etu veronalaista (työntekijän ilmoitettava etu verottajalle itse)  jos etu työnantajalle (työmatka), ei veroseuraamuksia 10.11.2006 31

32 Työ- vai virkistysmatka  Verotuksen näkökulmasta olennaista:  miksi matka tehdään  mitä matkalla tehdään  millä perusteella osallistujat valitaan  millä perustella matkakohde valitaan  selvitys kustannuksista  Tavoitteena selvittää, miten matka liittyy työtehtäviin  vain työtehtävien hoitamiseen liittyvät matkat voidaan maksaa verovapaasti 10.11.2006 32

33 Palkitsemis- ja virkistysmatkat  virkistysmatkojen kustannusten maksaminen on työntekijän elantomenojen korvaamista  koko henkilökunnalle tarkoitettu virkistys/harrastustoiminta tavanomaisena ja kohtuullisena on säädetty verovapaaksi  matkan arvo palkkaa  vähäinen ”työn” osuus ei tee virkistysmatkasta työmatkaa  jos sekä työtä että virkistystä, jako käytetyn ajan suhteen. 10.11.2006 33


Lataa ppt "Luontoisedut ja verovapaat kustannusten korvaukset."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google