Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

yhteistoiminta-alueen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "yhteistoiminta-alueen"— Esityksen transkriptio:

1 yhteistoiminta-alueen
X NIVELTULEHDUSOIREISEN POTILAAN HOITOKARTTA TUTKIMUS JA ANAMNEESI: 1. Niveltulehdusoireisen potilaan tutkiminen avohoidossa 2. Niveltulehdusoireinen potilas: tyyppioireita ja löydöksiä LÄHETE: Sairaalatutkimusten aiheet Kiireettömän hoidon perusteet Kiireetön lähete TAVALLISIA REUMASAIRAUKSIA EI TULEHDUKSELLISET REUMATAUDIT Nivelrikko Fibromyalgia HARVINAISEMPIA REUMASAIRAUKSIA TULEHDUKSELLISET REUMATAUDIT Nivelreuma Polymyalgia rheumatica Osteoporoosi Selkärankareuma Psoriaasiartropatia Psoriaasi Reaktiivinen niveltulehdus Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 2/2012 Kondrokalsinoosi, VALEKIHTI Kihti Ketä konsultoin? SLE Sjögrenin oireyhtymä

2 Muita reumasairauksia: relapsoiva polykondriitti,
Pogostan tauti ja Muut virus artriitit Lymen tauti eli borrelioosi SAPHO Vaskuliitit Sarkoidoosi Myosiitit Muita reumasairauksia: relapsoiva polykondriitti, yliliikkuvuus oireyhtymä, hydrops intermittens, hypertrofinen osteoartropatia -DISH Muita sidekudossairauksia: systeeminen skleroosi, MCTD -aikuisena alkanut Stillin tauti

3 yhteistoiminta-alueen
NIVELREUMAN HOITO X Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 2/2012 REUMA- kirja KäypäHoito- suositus Nivelreuman lääkehoito Treat to Target Ketä konsultoin? REUMA- aapinen PERUSTERVEYDENHUOLTO: Huhtasuo, Keskusta,Kuokkala, Kyllö ja Säynätsalo Hankasalmi,Korpilahti,Muurame,Palokka, Tikkakoski, Uurainen ja Vaajakoski ERIKOISSAIRAANHOITO : Keski-Suomen keskussairaala PERUSTERVEYDEN-HUOLTO: Tutkiminen LAB ja kuvantaminen Lähete Reumatologi Epäiletkö potilaallasi nivelreumaa? NIVELREUMAPOTILAAN HOITOKETJU Vastasairastuneen nivelreumapotilaan 2-vuotinen hoitopolku Moniammatillinen tiimi Lääkäri Hoitaja Nivelinjektiot Turvakokeet Tarvittaessa konsultaatio B- ja C- HEPATIITTI MATKAILU TUBIN AKTIVOITUMINEN SOSIAALITURVAN TARKISTUSLISTA 2011 Takaisin toimeen ERITYIS- TILANTEITA INFEKTIOT RASKAUS REUMALIITON SOSIAALIOPAS 2011 LEIKKAUS ROKOTUKSET KELA POTILAS JÄRJESTÖT KUNTOUTUS SOSIAALIPALVELUT: Hankasalmi Jyväskylä Muurame Uurainen MIELENTERVEYSPALVELUT LINKIT SUOMEN REUMA- TOLOGINEN YHDISTYS apuvälinepalvelu RAVITSEMUSNEUVONTA kuntoneuvola toimintaterapia

4 TREAT to TARGET – mitä se on?
Kansainvälinen manifesti; - 65 kansainvälistä asiantuntijaa - 25 eri maasta Pyritään löytämään kansainvälisiä, yhteneväisiä ohjeita nivelreumaan sairastuneen potilaan hoitoon ja sen seurantaan Tähtää entistä parempaan nivelreumapotilaan vointiin informoimalla lääkärien lisäksi hoitajat ja nivelreumaa sairastavat henkilöt YLEISET PERIAATTEET: Nivelreuman hoidon tulee perustua potilaan ja lääkärin yhteiseen päätökseen. Nivelreumapotilaan hoitotavoite on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Tähän pyritään siten, että hoidetaan oireita, ehkäistään kudosvauriot, ylläpidetään toimintakykyä ja sosiaalista osallistumista. Tulehduksen sammuttaminen on tärkein keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteellinen hoito toteutuu siten, että tautiaktiivisuutta mitataan ja lääkehoito räätälöidään sen mukaan. Tämä mahdollistaa nivelreuman hyvät hoitotulokset. SUOSITUKSET: Nivelreuman hoitotavoite on remissio. Remissio tarkoittaa oireettomuutta ja tulehduksen puuttumista. Remission tulee olla selkeä hoidon tavoite, mutta vähäinen tautiaktiivisuus on hyväksyttävä vaihtoehto erityisesti pitkälle edenneessä sairaudessa. Lääkehoidon tehoa tulee arvioida kolmen kuukauden välein, kunnes hoitotavoite on saavutettu. Taudin aktiivisuutta tulee mitata säännöllisesti, jopa kuukauden välein aktiivisessa sairaudessa. Jos potilas on remissiossa tai sairauden aktiivisuus on vähäistä, arvio tehdään harvemmin (esim. 3-6kk välein). Hoitopäätösten tekoa ohjaamaan käytetään sellaista nivelreuman aktiivisuusmittaria, johon sisältyy nivelten tutkiminen. Taudin aktiivisuuden lisäksi kudosvauriot ja toimintakyky on otettava huomioon hoitopäätöksiä tehtäessä. Asetetun hoitotavoitteen tulee säilyä koko sairauden keston ajan. Hoitotavoitteeseen ja aktiivisuusmittareiden valintaan vaikuttavat myös liitännäissairaudet, potilaaseen liittyvät tekijät ja lääkitykseen liittyvät riskit. Potilaalle tulee antaa asianmukaista tietoa hoitotavoitteesta ja sen saavuttamiseksi suunnitelluista menetelmistä Ann Rheum Dis 2010;69:631–637. doi: /ard Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force

5

6 Oirekuvaus, oireiden kesto, tyypilliset piirteet
HYVÄ LÄHETE SISÄLTÄÄ: Ydinasiat: - oikea erikoisala - sopiva ajankohta - riittävä asiasisältö Erikoissairaanhoidon on pystyttävä lähetteen perusteella - päättelemään potilaan tutkimuksen ja hoidon tarve - tutkimuksen ja hoidon tarpeen kiireellisyys Esitiedot, ammatti, aikaisemmat sairaudet lyhyesti, sukurasitus sairauden suhteen Lääkitys Status Oirekuvaus, oireiden kesto, tyypilliset piirteet Tarkkailuhavainnot: (nivel)turvotukset, iho-, kynsi-, limakalvomuutokset, mahdolliset deformiteetit ja niiden aste, lihasatrofiat Tunnustelulöydökset: arkuus (yleinen, nivelet), turvotus (lokalisaatio ja laatu; pehmeä, kova), deformiteetit, lämpöerot, liikuteltaessa tunnettava krepitaatio Liikuttelulöydökset: nivelten liikelaajuudet (aktiivi-, passiivi- ja vastusta vastaan; puolierot). Samanaikainen kipu, stabilius ja krepitaatio. Laboratoriotulokset, RTG-tutkimustulokset ja RTG-kuvat mukaan. Vaikutus työ- ja toimintakykyyn Lähettävän lääkärin arvio sairauden diagnoosista (luonteesta) ja kiireellisyydestä. - perustelu erikoissairaanhoitoon lähettämisestä. KIIREETTÖMÄN HOIDON PERUSTEET TUTKIMUSTEN JA HOIDON KIIREELLISYYS ( Pikatietoa artikkeli)

7 Jokaisella vastaanottokäynnillä:
Reumatologin vastaanotolla taudin alkuvaiheessa: - diagnoosin varmennus ja siihen mahdollisesti tarvittavat jatkotutkimukset - hoidon aloitus ja hoitovasteen arviointi - potilas ohjataan moniammatillisesti erikoissairaanhoidon hoitopolulle. Jokaisella vastaanottokäynnillä: Potilaan oma arvio toimintakyky kipu yleisvointi uupumus liikunta-aktiivisuus työkyky tupakointi Kliiniset seurantatiedot - reumatologi: nivelstatus - laboratorio: lasko, CRP, ”turvakokeet” - röntgenkuvat tarvittaessa - veren rasvat - verenpaineasiat - luuston huolto Potilaan oma arvio talteen joka käynnillä – kosketusnäytöltä vastaanottotilanteeseen

8 PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TEHTÄVÄT LABORATORIOKOKEET JA KUVANTAMINEN
CRP PVK Reumafaktori Sitrulliinivasta-aineet: CCP, ACPA Nivelnesteanalyysi,mikäli saadaan (solut ja niiden erittely,kiteet) -Etiologiaa selvittäviä vasta-ainemäärityksiä tehdään vain, jos anamneesissa on edeltävä infektio. -Terveyskeskuksessa ei tarvitse tehdä röntgen-, magneetti- eikä gammakuvauksia, mutta jos niitä on tehty, maininta kuvauksista on syytä liittää lähetteeseen. -Mikäli todetaan niveltulehdus/niveltulehduksia  ilman varmaa etiologista syytä, lähetetään potilas erikoissairaanhoitoon reumatologin arvioon keskussairaalaan. -Perusterveydenhuollossa ei aloiteta glukokortikoidi- (kortisoni eikä antireumaattista) lääkitystä. KSSHP: Tuoreen nivelreumapotilaan hoitopolku

9 Tuoreen nivelreumapotilaan 2- vuotinen hoitopolku Keski-Suomen keskussairaalassa
-Nivelreumapotilaan kokonaisvaltaisen ja laadukkaan hoidon toteuttamiseen tarvitaan moniammatillista yhdessätyöskentelyä. -Tavoitteena on, että 2 vuotta kestävän hoitopolun aikana potilaalle muodostuu kokonaiskäsitys sairaudesta ja sen hoidosta. -HOITOPOLKU koostuu pääasiallisesti neljästä moniammatillisesta päiväsairaalakäynnistä, ryhmäohjausillasta sekä ensitietopäivästä

10 LÄÄKEHOIDON SEURANTA JA TURVAKOKEET
potilas on hoidossa joko terveyskeskuksen reumahoitajalla tai oman alueensa sairaanhoitajalla Ketä konsultoin? Potilas ottaa yhteyttä reumahoitajaan/aluehoitajaan tai on vastaanotolla. Turvakoeseuranta toteutetaan reumakortin ohjeen mukaisesti Hoitaja ohjelmoi LAB-lähetteet ja sopii kuinka vastaukset kysytään/ilmoitetaan. REUMAN PERINTEINEN LÄÄKEHOITO: Peruslääkitys pyritään aloittamaan heti diagnoosin varmistuttua; hoitamattomana nivelreuma johtaa nivelten erosoitumiseen. Aktiivisessa nivelreumassa käytetään Suomessa yhdistelmälääkehoitoa: Salazopyrin,Trexan,Oxiklorin,Prednisolon = REKO – kombinaatiohoito. Jos peruslääkkeistä ei ole apua, aloitetaan biologinen reumalääkitys  tavoitteena on taudin oireettomuus = remissio, verikokeet kunnossa. tulehduskipulääkkeitä käytetään tarvittaessa kortisonilääkitys tarvittaessa (Prednisolon) kortisoni-injektiot niveliin tarvittaessa BIOLOGISET LÄÄKKEET: * Abatasepti ( Orencia) * Adalimumabi (Humira) * Etarnesepti ( Enbrel) * Golimumabi ( Simponi) * Infliksimabi (Remicade) * Rituksimabi ( Mabthera) * Sertolitsumabipegoli (Cimzia) * Tosilitsumabi (Roactemra) TURVAKOEOHJEISTUS KOSKA VOIN JATKAA LÄÄKITYSTÄ ENTISEN OHJEEN MUKAAN ? RAJA-ARVOT Leuk > 3 Neut > 1.0 Trom >100 Alat < 2 x viitearvo HUOMIOI LÄHTÖARVOT !

11 Järjestöjä: Jyväskylän reumayhdistyksen jaostot: Fibromyalgiajaosto Hengellinen piiri Kirjoittajapiiri Nivelreumajaosto Jaosto nuorille aikuisille Reumalasten jaosto & Reumalasten kerho Mustikat Sjögren-jaosto Kuntoutus: Tietoa reumasta:

12

13 APUVÄLINEPALVELUT JYTE:n alueella
-Apuvälineitä myönnetään lyhyt- ja pitkäaikaislainaan.Lainaus on maksutonta -Keski-Suomen sairaanhoitopiiri myöntää mm. kuulokojeet,erikoissilmälasit,hengityshoitolaitteet, sähköpyörätuolit, kommunikaattorit ja ympäristöhallintalaitteet. Lyhytaikalainaan apuvälineitä -haettaessa hakijalla tai hänen edustajallaan tulee olla mukanaan käyttäjän henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero). -laina-aika sovitaan tapauskohtaisesti. Pitkäaikalainaan apuvälineitä -voi saada henkilö, jolla on viasta, vammasta tai sairaudesta aiheutunut työ- ja toimintakyvyn pysyvä puutteellisuus, josta on olennaista haittaa hänen jokapäiväisessä elämässään tai toimeentulon hankkimisessa. -Apuvälinetarve arvioidaan lääketieteellisin perustein. PIENAPUVÄLINEET -Lähetteen voi tehdä hoitaja/lääkäri. (joskus myös potilas voi ottaa yhteyttä suoraan) -Lähetä asiakkaan pienapuvälinetarpeesta kuvaus Effica-viestillä : Valitse viestikentästä -> toiminolle-> toiminntaterapia -Laita selitekohtaan: esim. ortoositarve Pienvälinekeskuksesta saa: -apuvälineitä pukeutumiseen,peseytymiseen, keittiöön, ortoosit, ranne- ja peukalotuet -ergonomia ohjausta nivelten säästämiseksi MAKSUSITOUMUKSISTA: Tukipohjalliset -Lähetä asiakkaan pohjallistarpeesta kuvaus Effica-viestillä : Valitse viestikentästä -> toiminolle -> apuvälinepalveluun. -Laita selitekohtaan esim. tukipohjalliset.Viestit luetaan joka torstaiaamu. -Maksusitoumuksen käsittelyn voit tarkistaa KUNPA –lehdeltä. -> päätös postitetaan potilaalle kotiin. -> potilas ottaa yhteyttä apuälinepalveluun Tukisukat: -Lääkärin lausunnossa maininta reisi/polvimitasta/puritusluokka, huomioitava myös potilaan toimintakykyisyys. Pystyykö potilas laittamaan sukat itse? Tarvitseeko esim. pukemisen apuvälinettä? Näistä maininta mukaan. -Hoitaja voi uusia maksusitoumuksen, ellei voinnissa ole tapahtunut muutosta -lähetä asiakkaan tukisukkatarpeesta kuvaus Effica-viestillä : Valitse viestikentästä -> toiminolle -> apuvälinepalveluun.Laiita selitekohtaan esim. tukisukkien uusinta. -Tukisukkien uusinta tarve yksilöllisesti. Reumakengat: Hoitaja konsultoi reumalääkäriä/lääkäriä/jalkaterapeuttia, jotka tarvittaessa tekevät maksusitoumuksen. Keski-Suomen keskussairaalan apuvälinekeskus APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Katso tästä JYTE apuvälinepalvelut

14 Sulfasalatsiini (Salazopyrin)
Metotreksaatti (Trexan, Methotrexate) aluksi 2kk ajan kokeet kahden viikon välein, jatkossa 2-3 kk:n välein HB, Leuk, Trom, Alat HUOM! 6kk:n välein Krea solusalpaaja, kerran vko:ssa otettava lääke (injektio/ tabl). Annostelu:Tyypillinen annos 20-25mg x1/vko. Hoitaja käyttää suojahanskoja pistettäessä, potilas voi pistää itse ilman suojausta. Jätteet purkkiin ja apteekkiin hävitettäväksi. -yhdistetään foolihappolisä suojalääkkeeksi ja samalla se vähentää pahoinvointia: Acid Folic 5mg otetaan 4-6h Trexanin otonjälkeen. -Ei suositella maitotaloustuotteita yhtä aikaa lääkkeen oton yhteydessä. Yleiset sivuvaikutukset: pahoinvointi, stomatiitti, ripuli. Harvinaisena: hiustenlähtö, joskus reumakyhmyjen lisääntyminen, keuhkoreaktio Huom! Tauotetaan infektion aikana! Sulfasalatsiini (Salazopyrin) aluksi 2kk ajan kahden viikon välein TVK, Alat, jatkossa 3 kk:n välein PVK, Alat Annostelu: -aloitusannos 1x2 ja yleensä viikon kuluttua annos nousee 2x2 tbl. HUOM! Kokonaisena nieltävä enterotabletti, joka voi värjätä virtsan. Sivuvaikutukset: -pahoinvointi, ilmavaivat, pääsärky, ihottuma,joskus lääkekuume, voi vähentää siittiöidenmuodostusta ->muista perhesuunnittelu! Valkosoluarvot voivat laskea! Jos 2-3 vko:n kuluttua kuumetta-> huomioi neutropenian mahdollisuus. Jos sulfa tai ASA-allergia -> lääkehoito ei sovi! Leflunomidi ( Arava) aluksi 2 kk ajan kahden viikon välein TVK, Alat, Afos, Krea,U-Prot, U- eryt jatkossa 1-3 kk:n välein RR- seuranta -solusalpaaja (tbl) Annostelu: Arava 20 mg/vrk tai Arava 20mg joka toinen päivä Sivuvaikutukset: ripuli, pahoinvointi, lievä hiustenlähtö,suun haavaumat, verenpaineen nousu Huom! Infektion aikana tauolle! Atsatiopriini (Azamun,Imurel,Imuprin) Hb, Leuk, Trom, Alat, jatkossa 2-3 kk:n välein solusalpaaja (tbl) Annostelu: mg/vrk -> painon mukaan Yleiset sivuvaikutukset: pahoinvointi, vatsavaivat,lääkekuume. Harvinaisena: joskus toksinen hepatiitti Pistoskulta ( Myocrisin) Hb, Leuk, Trom, jatkossa ennen joka kolmatta injektiota HUOM ! U-prot. ennen jokaista injektiota Annostelu: Myocrisin pistetään lihakseen, 20 mg alkuannoksen jälkeen 50 mg viikottain 4-5 kk ajan, jatkossa Myocrisin 50 mg x 1/kk (tai 50mg 1-4 vkon välein; annostelu voi vaihdella.) Sivuvaikutukset: kutiseva ihottuma, silmien kirvely, proteinuria, harvinaisena trombosytopenia, aplastinen anemia sekä yskä ja hengenahdistus Jos U-prot heikko +/- -> voi pistää. Jos U-prot + ei pistetä,kontrolli vkon kuluttua. Jos edelleen +, tutkitaan DU-prot., jos se on yli 0,5g/vrk -> hoito on keskeytettävä. Joskus on hyvä ottaa myös ALAT-kontrolli Huom! Jos potilaalla on ACE-estäjä lääkitys; Myocrisin hoitoa ei voi käyttää. Podofyllotoksiini (Reumacon) aluksi 3 kk ajan kerran kuussa Hb, Leuk, Trom, Alat, jatkossa kolmen kuukauden välein Podofyllotoksiinijohdoksia sisältävä rohdosvalmiste,joka toimitetaan apteekista erikoislääkärin reseptillä lääkekohtaisen määräaikaisen erityisluvan perusteella Sivuvaikutukset: vatsavaivat, ripuli Syklofosfamidi (Syklofosfamid) TVK, Alat, U-prot, U-eryt, jatkossa 1-3 kk:n välein Solusalpaaja ( tbl) Sivuvaikutukset: pahoinvointi,virtsarakon ärsytys, hematuria:kehotetaan potilasta nauttimaan runsaasti nesteitä Hydroksiklorokiinisulfaatti (Oxiklorin) Ei vaadi turvakoe seurantaa, jos käytössä yksin! käytetään yksinään lievässä nivelreumassa ( tbl) Sivuvaikutukset: pahoinvoint, ihottuma, painajaisunet, aurinkoyliherkkyys. Jos Oxiklorin potilaalla käytössä yli 6 v. suositellaan silmälääkärin kontrollia; harvinaisena haittana voi esiintyä näkökyvyn muutoksia.

15 SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOLLA
TERVEYSPORTTI: Sairaanhoitajan käsikirja SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOLLA Potilas siirtyy yleensä 2 vuoden kuluttua sairauden toteamisesta perusterveydenhuoltoon, kun on saavutettu remissio (jossa aamujäykkyys on vähäistä eikä turvonneita ja aristavia niveliä ole), hyvä hoitovaste (haittavaikutuksia ei ole ilmennyt), riittävä moniammatillinen potilasohjaus on annettu ja kuntoutusarvio on tehty. Kiinteä yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä jatkuu, sillä nivelreuman hoito merkitsee yleensä koko elämän kestävää lääkehoitojen sarjaa, toistuvia ortopedisiä toimenpiteitä, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Perusterveydenhuollon tehtävät ovat reumalääkehoidon turvallinen toteuttaminen, riittämättömässä hoidossa olevien potilaiden tavoittaminen, potilaan tukeminen omahoitovastuuseen ja tekemään yhteisiä hoitopäätöksiä hoidon onnistumiseksi. 1. SAIRAUDEN AKTIVITEETIN SEURANTA Erityistä huomiota kiinnitetään taudinkuvan muutoksiin. Kysy vastaanotolla - nivelturvotukset ja turvonneiden nivelten lukumäärä - nivelkivut - nivelten toimintakyky - kipulääkityksen käyttö - päivittäisistä toiminnoista selviäminen - yöuni Voit halutessasi seurata potilaan vointia myös nivelreuman toimintakykymittarilla eHAQ:lla 2. LÄÄKEHOIDON SEURANTA JA TOTEUTUS Suurin osa reumalääkkeistä vaikuttaa kolmen kuukauden kuluttua lääkkeen aloittamisesta. Infektioherkkyyttä seurataan etenkin kortikosteroideja, solunsalpaajia ja biologisia hoitoja käytettäessä. Kysy reumalääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset. Keskustele lääkkeiden käyttötarkoituksesta ja ottamisesta. Kysy tarvittaessa otettavan kipulääkkeen käytöstä. Arvioi potilaan voinnin ja kliinisen taudinkuvan perusteella reumalääkityksen vaikuttavuutta. Tarkista onko lääkkeiden korvattavuusasiat kunnossa, esim. biologisissa lääkkeissä korvattavuus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. LÄÄKEHOIDON SEURANTA JA TURVAKOKEET 3. MILLOIN LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE 4. MUU OHJAUS

16 Matkustaminen Huolehdi ajoissa rokotusasiat ajantasalle. - rokotukset - matkailijan rokotukset - rokottamisen vasta-aiheet Lääkehoidon kuljetus ja säilytys matkan aikana: Biologiset reumalääkkeet tulee kuljettaa kylmälaukussa. Lääketehtaat ovat valmistaneet omille lääkkeilleen yksilölliset kylmälaukut, joita reumaklinikat antavat potilaan käyttöön. Lääke säilyy hyvin pakattuna pitkänkin matkan (esim. lentomatkan kaukomaihin tai pitkän automatkan ajan). Lääkkeet tulee kuitenkin säilyttää jääkaapissa. Apteekista voi tarvittaessa kysyä lisäohjeita. Jos potilas matkustaa ulkomaille, tulee mukana olla - voimassa oleva resepti, - englanninkielinen lääkkeestä kertova kortti - sekä tarvittaessa KTL:n lomake: todistus lääkkeiden,ruiskujen ja neulojen kuljettamista varten täytettynä. (Ks. todistus lääkkeiden, ruiskujen ja neulojen kuljettamista varten, löytyy matkailijan terveysoppaasta, liitteet).

17 LÄÄKÄRI HOITAJA TERVEYSASEMAN REUMAYHDYSHOITAJA HANKASALMI KORPILAHTI
Hankasalmella ei väestövastuulääkäriä, paikalla olevat lääkärit hoitavat - tarvittaessa konsultaatio erikoissairaanhoidon reumatologialta Lea Aitto-oja sh Lea Aitto-oja - 2 x kk reumavastaanottopäivä -turvakokeista voi kysyä myös päivystävältä sairaanhoitajalta Yhteystiedot: Puh Hankasalmen ta KORPILAHTI Kukin aluelääkäri hoitaa omat potilaansa tarvittaessa konsultointi Aluehoitajat vastaavat sh Minna Saarinen omien potilaidensa hoidosta. MUURAME tarvittaessa konsultaatio Aluehoitajat vastaavat sh Mari Pakkanen omien potilaidensa hoidosta. PALOKKA Aluehoitajat vastaavat sh Fariba Pishehgar UURAINEN Aluehoitajat vastaavat sh Tanja Kopola TIKKAKOSKI Aluehoitajat vastaavat sh Seija Lehosmaa VAAJAKOSKI Aluehoitajat vastaavat sh Irma Maukonen omien potilaidensa hoidosta sh Sirkka Suntioinen TERVEYSASEMAN REUMAYHDYSHOITAJAN ROOLI: AJANKOHTAISEN TIEDON VÄLITTÄJÄ OMALLA TERVEYSASEMALLAAN JA OMAN TERVEYSASEMAN HOITAJIEN KONSULTOITAVISSA REUMA-ASIOISSA. KSKS siirtää suoraan näille yllä oleville terveysasemille reumapotilaita, ilman välivaihetta Kyllön terveysaseman reumahoitajalla ja -lääkärillä. Myös reumalasten injektiot aluehoitajilla, laboratorioseurannat ja lääkärikäynnit erikoissairaanhoidossa.

18 PERUSTERVEYDENHUOLLON KONSULTAATIOT:
HUHTASUO, KESKUSTA, KUOKKALA, KYLLÖ JA SÄYNÄTSALO : konsultaatiot ensisijaisesti Effica-viestiä käyttäen reumalääkäri Klaus Sunille, reumalääkäri Aarno Yliselälle tai reumahoitaja Anne Nummelalle. HANKASALMI, KORPILAHTI, MUURAME, PALOKKA, TIKKAKOSKI, UURAINEN, VAAJAKOSKI : konsultaatiot erikoissairaanhoidon reumatologialta Kyllön reumahoitaja Anne Nummela P. (014) Puhelinajat potilaspuheluille: ma-to klo ja pe klo Päiväsairaala/Reumapkl: Puhelinnumero: (014) Reumapkl 1: (014) Soittoaika: Arkisin klo ERIKOISSAIRAANHOIDON KONSULTAATIOT: Päiväsairaala/Reumapkl: Puhelinnumero: (014) Reumapkl 1: (014) Soittoaika: Arkisin klo

19

20 LÄÄKÄRI HOITAJA TERVEYSASEMAN HUHTASUO REUMAYHDYSHOITAJA KESKUSTA
Kukin aluelääkäri hoitaa omat potilaansa tarvittaessa konsultointi Kyllön reumalääkäriltä Aluehoitajat vastaavat sh Tiina Salminen omien potilaidensa hoidosta. KESKUSTA Aluehoitajat vastaavat sh Anna-Maija Tauren omien potilaidensa hoidosta KUOKKALA Aluehoitajat vastaavat sh Auli Kivinen KYLLÖ Aluehoitajat vastaavat reumahoitaja Anne Nummela omien potilaidensa hoidosta sh Marja Hoffren SÄYNÄTSALO TERVEYSASEMAN REUMAYHDYSHOITAJAN ROOLI: AJANKOHTAISEN TIEDON VÄLITTÄJÄ OMALLA TERVEYSASEMALLAAN JA OMAN TERVEYSASEMAN HOITAJIEN KONSULTOITAVISSA REUMA-ASIOISSA. Näillä yllä olevilla terveysasemilla hoidetaan reumapotilaita, jotka KSKS siirtää ensin reumahoitajalle ja -lääkärille Kyllön terveysasemalle. Kun antireumaattista lääkettä ei ole vaihdettu, eikä kortisonitablettikuureja ole käytetty 1-2 vuoteen, siirretään potilas omalle terveysasemalleen. Kyllössä edelleen hoidettavat yllä mainittujen alueiden reumapotilaat : tuoreet nivelreumapotilaat, biologisia reumalääkkeitä saavat, aktiivista reumaa sairastavat, harvinaiset sidekudostaudit ja potilaat, jotka tarvitsevat kortisoni-injektioita, vaikka muu lääkitys olisikin ennallaan. Lisäksi reumalasten injektiohoidot Kyllön reumahoitajalla, laboratorioseurannat ja lääkärikäynnit erikoissairaanhoidossa. Reumapotilaan siirtokäytäntö Kyllöstä omalle terveysasemalle Potilaan siirto omalle terveysasemalle - kirje

21 REUMAPOTILAAN SIIRTO KYLLÖN REUMAVASTAANOTOLTA OMALLE TERVEYSASEMALLE : Huhtasuo, Keskusta, Kuokkala, Kyllö ja Säynätsalo Reumalääkäri Klaus Suni Reumalääkäri Aarno Yliselä Reumahoitaja Anne Nummela Puh. (014) Puhelinajat potilaspuheluille: ma-to klo ja pe klo Reumapotilaan siirto omalle terveysasemalle käytännössä: 1. Reumahoitaja ja reumalääkäri keskustelevat hoidon siirron mahdollisuudesta 2. Hoitovastuun siirto päätetään yhdessä potilaan kanssa 3. Kyllön reumalääkäri kirjaa hoitovastuun siirron REUMA-lehdelle ja- TIIVISTELMÄÄN. Reumahoitaja lähettää EFFICA- viestin omalle lääkärille ja hoitajalle hoitovastuun siirrosta 5. Reumahoitaja kertoo potilaalle omalääkärin ja –hoitajan nimen ja yhteystiedot. Potilaan siirto omalle terveyasemalle - kirje Konsultaatiot: Effica –viestejä käyttäen. Effica-viestillä voi välittää myös soittopyynnön!

22 KOSKA TARVETTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE ?
1. Reumaattiset oireet eivät rauhoitu kolmen kuukauden kuluessa lääkkeen aloituksesta tai muutoksesta. 2. Kokonaistaudinkuva pahenee (tulehtuneiden nivelten määrä lisääntyy, nivelkivut lisääntyvät) 3. Yksittäisten nivelten oireillessa (häiritsevä turvotus, liikerajoitus, nesteily) ohjataan potilas kolmen päivän kuluessa nivelensisäistä glukokortikoidi- injektiota varten lääkärille. 4. Turvakokeissa on selkeästi poikkeavia tuloksia  konsultoi lääkäriä saman päivän aikana. 5. Reumalääkkeillä on merkittäviä sivuvaikutuksia. 6. Potilas käyttää prednisolonia yli 5 mg/vrk eikä käytä luulääkkeitä (luukadon estolääkityksen tarve?). 7. On mahdollisesti tarvetta vaihtaa reumalääkitystä. 8. Ilmenee ortopedisen hoidon tarvetta. 9. Työkyky on uhattuna. 10. On harkittavana laitoskuntoutuksen tarve. 11. On vuosikontrollin aika.

23 HOITAJAN VASTAANOTON MUU OHJAUKSELLINEN SISÄLTÖ:
ERITYISTILANTEISTA: -rokotukset ja rokottamisen vasta-aiheet LÄÄKITYKSEEN LIITTYVÄÄ leikkaus raskaus kivun hoito -reumaattisen nivelen paikallishoito reumataudit ja silmä: kuivat silmät, iriitti -matkailijan rokotukset APUVÄLINEET: apuvälineet ja toimintaterapia nivelreumapotilaan apuvälineet JALAT: jalkojen hoito nivelreuman aiheuttamat jalkamuutokset ihon hoito liikunta ravitsemus suunhoito sosiaalipalvelut

24 KOMMENTIT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET: .
Kuulemme mielellämme palautetta hoitokartan toimivuudesta ja mahdollisista lisäkehittämistarpeista. Kiitos aktiivisuudestasi!

25 Nivelreumapotilaan toimintakykyä kuvaava mittari : HAQ
Kysymyspatteristo jakautuu 8 eri ryhmään, josta kukin ryhmä on max 3 pisteen arvoinen. Vaikeuksitta = 0 p. Kohtalaisin vaikeuksin= 1 p Suurin vaikeuksin = 2 p En kykene= 3 p Kysymysryhmien korkein pistemäärä lasketaan mukaan ja lopputulos jaetaan kahdeksalla. Esim. Esim. Jos HAQ –pistemäärä 11, kesikiarvo siitä on 1,38. 1) pukeutuminen ja hiusten harjaaminen (kysymykset 1-2) 2) seisomaan nousu (kysymykset 3-4) 3) Syöminen (kysymykset 5-7) 4) Käveleminen (kysymykset 8-9) 5) hygienian hoito (kysymykset 10-12) 6) Kurottaminen (kysymykset 13-14) 7) tarttuminen (kysymykset 15-17) 8) tavalliset päivittäiset toiminnot. (kysymykset 18-20) Toimintakyky indeksi sijoittuu asteikolle 0-3. Jos HAQ < 0,5 -> potilaan tauti on hallinnassa Joa HAQ > 0,5 -> potilaan suorituskyky on alentunut Jos HAQ > 1,5 -> potilaan suorityskyky on voimakkaasti alentunut Kliinisesti merkitsevä muutos on -0,22 yksikköä. Tästä eHAQ- toimintakykymittariin


Lataa ppt "yhteistoiminta-alueen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google