Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lainsäädännön ja lupakäytäntöjen kehittäminen pienvesien suojelun näkökulmasta Pienvesistrategia sanoista teoiksi – miniseminaari 2.3.2016 kalatalousylitarkastaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lainsäädännön ja lupakäytäntöjen kehittäminen pienvesien suojelun näkökulmasta Pienvesistrategia sanoista teoiksi – miniseminaari 2.3.2016 kalatalousylitarkastaja."— Esityksen transkriptio:

1 Lainsäädännön ja lupakäytäntöjen kehittäminen pienvesien suojelun näkökulmasta Pienvesistrategia sanoista teoiksi – miniseminaari 2.3.2016 kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi Luonnonvaraosasto

2 Tunnistettuja ongelmia Lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämistarpeista Strategiset tavoitteet ja näihin liittyvät kehittämishankkeet -lainsäädäntö turvaa pienvesien suojelutason ja tukee niiden kunnostamista -lainsäädännön toimeenpano ja valvonta ovat tehokasta Sisältö

3 Tunnistettuja ongelmia Eri laeissa säännöksiä pienvesien turvaamiseksi, mutta ne käsittelevät pienvesiä eri näkökulmista Sektoroitunut lainsäädäntö ja sen toimeenpanon puutteet haittaavat usein pienvesien suojeluarvojen riittävää huomioon ottamista Lakien soveltaminen ja valvonta eivät välttämättä toteudu pienvesien suojelun kannalta kattavasti Suojelunarvoisia pienvesiä ei aina tunnisteta toiminnan suunnittelun tai toteutuksen yhteydessä

4 Mitä lainsäädännöltä ja sen toimeenpanolta edellytetään pienvesien suojelun tehostamiseksi? Eräiltä osin lainsäädännön kehittämistä -kehittämistarpeita kirjattu strategiaan ainoastaan vesilainsäädännön osalta -kehittämisehdotukset kohdentuvat virtavesiin (jokijatkumo ja ympäristövirtaama) Parempaa toimeenpanon ohjeistamista Käsitteiden, määritelmien ja menetelmien yhdenmukaistamista Toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä ja valvonnan tehostamista

5 Millaisten pienvesien suojelua tulee erityisesti tehostaa mm. lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämisellä? Luonnontilaisen kaltaiset ja muita arvokkaita piirteitä omaavat kohteet Jäljellä olevat täysin luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset norot ja purot tulee säilyttää ja purojen muuttuneet osat ennallistaa Myös sellaiset kohteet, joista vain pieni osa (esim. alle 10 %) on muuttunut, tulee säilyttää Vaelluskalavesistöissä kalakantojen elpyminen edellyttää vesistön läpikulkukelpoisuuden parantamista ja kalojen nousumahdollisuutta vesistön päähaarasta aina puroihin saakka –Kunnostustoimien merkitys kalakantojen elvyttämisessä jää vähäiseksi, jos kala ei pääse nousemaan kunnostettuun puroon muualla vesistössä olevan nousuesteen vuoksi.

6 Lainsäädäntö turvaa pienvesien suojelutason ja tukee niiden kunnostamista(1) Toimenpidekirjaus: Pyritään kehittämään vesilainsäädäntöä niin, että lupia ja niissä määrättyjä velvoitteita voidaan tarvittaessa muuttaa tai tarkistaa pienvesien suojelu- ja kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi. OM, YM, MMM 2015 - 2017 Toimenpide: Vesivoimalaitoslupien kalataloudellinen tarkastelu vesilain mahdollista tarkistamista varten. MMM rahoittaa, käynnistetään vuoden 2016 aikana - pureutuu erityisesti vanhojen lupien pysyvyyden ongelmaan

7 Lainsäädäntö turvaa pienvesien suojelutason ja tukee niiden kunnostamista(2) Toimenpidekirjaus: Selvitetään olemassa olevien lupien ja lupamääräysten suhde ympäristövirtaamaan. YM ja MMM 2015 – 2017 Toimenpide: Selvityshanke ”Ympäristövirtaaman määrittäminen erityyppisissä jokivesistöissä”. Rahoittajina YM ja MMM. Loppuraportti juuri valmistunut (SYKE, Vesikeskus). Edellä mainitun Vesivoimalaitoslupien kalataloudellinen tarkastelu –hankkeen säännöstelylupatiedot mahdollistavat laajan arvioinnin ympäristövirtaaman toteutumisesta lupaehdoissa

8 Lainsäädäntö turvaa pienvesien suojelutason ja tukee niiden kunnostamista(3) Toimenpidekirjaus: Selvitetään mahdollisuudet vastiketoimenpiteiden käyttöön pienvesien monimuotoisuuden säilyttämiseksi (ns. ekologinen kompensaatio). YM, MMM 2015 - 2020 Toimenpide: Ei lainsäädännön kehittämisasia, suositukset koskevat paremminkin lain toimeenpanoa - toistaiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta, toisaalta voidaan vaatia luvassa - vastiketoimenpiteiden mahdollisuudet riippuvat mm. maanomistussuhteista

9 Lainsäädännön toimeenpano ja valvonta on tehokasta(1) Toimenpidekirjaus: Laaditaan opas, jossa esitetään pienvesien suojelun, lainsäädännön ja sen soveltamisen periaatteet ja menettelyt. SYKE 2015 - 2020 Toimenpide: Lainsäädäntöön liittyvät käsitteet, määritelmät ja menetelmät sekä luonnontilaisen kaltaisen pienveden kriteerit oppaaksi => yhteistyön parantaminen valvontaviranomaisten (ELY-keskus, kunnat, Suomen metsäkeskus) sekä muiden toimijoiden (esim. metsäyhtiöt, Metsähallitus, maataloustuottajien neuvontajärjestöt) kesken

10 Lainsäädännön toimeenpano ja valvonta on tehokasta(2) Toimenpidekirjaus: Puroissa olevat laittomat patorakenteet poistetaan. Yksityiset toimijat, yhdistykset ja viranomaiset. Jatkuva Toimenpide: Isännättömien patojen ja muiden esterakenteiden osalta poistaminen on mahdollista, mutta käytännössä hankalaa. Toimijan ja resurssien löytäminen ongelmallista. Pyritään edistämään osana kunnostustoimintaa resurssien puitteissa.

11 Lainsäädännön toimeenpano ja valvonta on tehokasta(3) Toimenpidekirjaus: Kalastuksen säätelyä ja valvontaa tehostetaan joki- ja purosuilla sekä lohikalojen kutu- ja poikastuotantoalueilla. ELY-keskukset, kalastusalueet, vesien omistajat. Jatkuva Toimenpide: Uusi kalastuslaki voimaan vuoden alusta. Perustettavat kalatalousalueet laativat alueilleen nykyistä velvoittavammat käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa huomioitava kestävän kalastuksen ja suojelun tavoitteet

12 Kiitos! Kuva: A. Saura


Lataa ppt "Lainsäädännön ja lupakäytäntöjen kehittäminen pienvesien suojelun näkökulmasta Pienvesistrategia sanoista teoiksi – miniseminaari 2.3.2016 kalatalousylitarkastaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google